Dr sci. med. Eleonora Gvozdenović  spec infektologije

Dr sci. med. Eleonora Gvozdenović

spec infektologije

Specijalnost:

Specijalista je infektologije.

 

Članstva:

Eleonora Gvozdenović je infektolog, doktor medicinskih nauka, vanredni professor Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Bila je član Radne grupe Ministarstva zdravlja za implementaciju planova aktivnosti pre i u toku pandemije gripa, član Nacionalne komisije za verifikaciju održavanja države bez poliomijelitisa, predsednik Nacionalne komisije za eradikaciju morbila i rubele, član Nacionalne komisije za borbu protiv infektivnih bolesti, član više domaćih i stranih međunarodnih organizacije.


Usavršavanje:

Trenutno je član Posebnog odbora za edukaciju Regionalne lekarske komore Beograd, u više mandata. Usavršavala se u Ljubljani, Slovenija, Londonu, Engleska i u Čangša, Kina. Objavila je više stručnih radova iz oblasti infektologije, od kojih su neki visoko citirani. Autor je više poglavlja u različitim medicinskim udžbenicima, koja se odnose na infekcije respiratornog sistema. Autor je knjige Virusne osipne bolesti i Atlasa infektivnih bolesti. Pored maternjeg govori englesi i francuski jezik, a služi se ruskim, italijanskim i španskim jezikom.