Prim. dr Gordana Žikić  spec radiologije

Prim. dr Gordana Žikić

spec radiologije

Specijalnost:

Spec. radiologije, subspecijalista ultrazvuka u kliničkoj medicini

Član je nekoliko udruženja lekara. Aktivno se usavršava na domaćim i međunarodnim kongresima.

 

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Boegradu.

Osnovne studije.

Specijalizacija iz radiologije.
 
Članstvo:
Lekarska komora Srbije
Srpsko lekarsko društvo