Doc dr.sci. med. Petar Ristić  spec endokrinologije

Doc dr.sci. med. Petar Ristić

spec endokrinologije

Specijalnost:

Doc dr.sc. med Petar Ristić, specijalista endokrinologije

 

Obrazovanje:

1997. Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

2002. Specijalizacija interne medicine VMA Beograd, specijalista Klinike za

Endokrinologiju i dalje

2007. Subspecijalizacija Endokrinologija i bolesti metabolizma

2015. zvanje Asistenta na predmetu Interna medicina

2017. Doktorat iz oblasti Endokrinologija i bolesti metabolizma

2020. Zvanje docenta na predmetu Interna medicina, oblast Endokrinologija

Pofesionalni je oficir sa činom pukovnika VS.

Načelnik odeljenja za funkcionalna ispitivanja klinike za endokrinologiju.

 

Radno mesto:
2002. - Klinika za endokrinologiju i bolesti metabolizma, načelnik odseka za funkcionalnu dijagnostiku Klinike za endokrinologiju VMA, asistent na predmetu interna medicina medicinskog Fakulteta Univerziteta odbrane

 

Dostignuća i priznanja:
Devet (9) autorskih i koautorskih radova indeksiranih u CC ili SCI
Koautor u udžbeniku  ,,Uvod u klinički rad’’ medicinskog Fakulteta Univerziteta odbrane 2018.

 

Polje ekspertize dr Ristića:

Poremećaji u radu štitaste žlezde -hipo i hipertireoza, Hashimoto tireoiditis,

Graves-ova bolest, nodusi i tumori štitaste žlezde, složeni endokrinološki

sindromi sa bolestima štitnjače

IR – insulinska rezistencija

Diabetes

Prediabetes

Sy Policističnih jajnika