Prim.mr.sc med. Ljubiša Arsić  spec reumatologije

Prim.mr.sc med. Ljubiša Arsić

spec reumatologije

Specijalnost:

specijalista interne medicine, subspecijalista reumatolog.

Obrazovanje:

- Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1984.god. sa prosečnom ocenom 9,25

- Specijalizaciju iz oblasti interne medicine završio na VMA 1994.god. sa odličnim uspehom.

- Postdiplomske studije oblika subspecijalizacije iz oblasti reumatologije završio je na VMA 1998.god.

- Magistarske studije iz oblasti reumatologije završio je 2001.god. na VMA – Beograd.

- 2005.god. od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije (RS) dobija akademsko zvanje Primarijus.

Usavršavanje:

- Usavršavanje iz oblasti interventne reumatologije i hemijske sinoviektomije upotrebom radioaktivnih izotopa

-Institut Vinča 1998.god.

- Autor i koautor više monografija i vodiča iz oblasti reumatologije i kliničke imunologije

- Autor i koautor više od 50 stručno–naučnih radova u domaćim i stranim časopisima

Radno iskustvo:

- Sanitetski pukovnik Ljubiša Arsić po diplomiranju na MF-Beograd 1984.god. radi kao lekar pri Ministarstvu odbrane RS

- Od 1991.god. započinje postdiplomske studije, oblika specijalizacije, na VMA, iz oblasti interne medicine, koje uspešno završava 1994.god.

- Od 1994.god. radi kao reumatolog na Klinici za reumatologiju i kliničku imunologiju VMA ,a od 2003.god. do penzionisanja na mestu Načelnika I odeljenja.