Prim dr Aleksandar Čurčić  spec ortopedije

Prim dr Aleksandar Čurčić

spec ortopedije

Specijalnost:

Prim. dr Aleksandar Čurčić/ spec ortopedije sa traumatologijom

 

Obrazovanje:

-Osnovne studije medicinski fakultet Univerziteta Beogradu

-Specijalizacija medicinski fakultet Univerziteta Beogradu

 

Dominantne oblasti stručnog rada:

-Hirurgija i lečenje kičmenog stuba

-Ortopedska hirurgija i traumatologija