Dr Radivoje Trpčević  spec radiologije

Dr Radivoje Trpčević

spec radiologije

Specijalnost:

Specijalista radiologije

 

Obrazovanje:

Medicinski fakultet unevirziteta u Beogradu

Osnovne studije.

 

Radno iskustvo:

Specijalna bolnica za cerebrovaskularna oboljenja Sveti Sava od 2010 god.

 

Članstvo:

Udruženje neuroradiologija Srbije

Evropsko udruženje neuroradiologa (ESNR)

Redovno se usavršava na stručnim kongresima.