Dr Siniša Čavić  spec radiologije

Dr Siniša Čavić

spec radiologije

Specijalnost:

Spec. dr med. Čedomir Lazović/ spec radiologije

 

Obrazovanje:

-Osnovne studije medicine završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

-Osam godina staža u opštoj praksi i medicini rada u Ambulanti Jazak pri domu zdravlja Ruma i u Domu zdravlja u Dvoru na Uni

-Specijalizirao radiologiju na Institutu za radiologiju VMA u Beogradu.

 

Radno iskustvo:

U periodu od 1996.do kraja 2021.g. zaposlen u DIC-u KBC Bežanijska kosa,jedno vreme u statusu načelnika odelenja za CT i MR dijagnostiku,kao i na mestu načelnika odelenja za klasičnu radiologiju.