Dr Ratko Stamatović  spec radiologije

Dr Ratko Stamatović

spec radiologije

Specijalnost:

specijalista radiologije

Obrazovanje:

2003. doktor medicine

2015. specijalista radiologije

 

Kretanje u službi:

2004 - 2005. lekarski pripravnički staž, VMA Predmeti edukacije

2005 - 2007. načelnik SnSl i upravnik ambulante 305. inžbr Obrenovac

2007 - 2011. komandir SnOd, 3. Centar za obuku, Jakovo

2011 - 2015. specijalizacija iz radiologije, VMA

2015. radiolog, Institut za radiologiju VMA

2013. škola CT, Novi Sad Članstva SLD, SLK Stručni radovi i knjige više stručnih radova na domaćim kongresima

2015. kurs ultrazvuka koštanozglobnog sistema i dojke, Beograd

 

Predmeti edukacije:

2013. škola CT, Novi Sad

2015. kurs ultrazvuka koštanozglobnog sistema i dojke, Beograd 

 

Članstva:

SLD, SLK

 

Stručni radovi i knjige:

više stručnih radova na domaćim kongresima