Dr Ivan Bogićević  spec radiologije

Dr Ivan Bogićević

spec radiologije

Specijalnost:

Major dr Ivan Bogićević, specijalista radiologije

 

Obrazovanje:

2014. - specijalista radiologije, Institut za radiologiju VMA

2004. - doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

 

Kretanje u službi:

2014. - Institut za radiologiju VMA, radiolog

2010 - 2014. - Institut za radiologiju VMA, specijalizacija iz radiologije

2006 - 2010. - Garnizonska ambulanta Kragujevac

 

Usavršavanja:

2013. - Škola neuroradiologije, Beograd

 

Predmeti edukacije:

2013. - Kurs-Minimalno invazivne procedure u peritonealnoj duplji, Beograd

2011. - Kurs-Interventna radiologija gastrointestinalnog i hepatobilijarnog sistema, Beograd

 

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za radiološku dijagnostiku

Lekarska komora Srbije

 

Stručni radovi i knjige:

Autor i koautor više stučnih radova iz oblasti radiologije