Dr Ana Špadijer  spec neurologije

Dr Ana Špadijer

spec neurologije

Specijalnost:

Spec. dr med. Ana Špadijer/ specijalista neurologije

 

Obrazovanje:

-Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu- Osnovne studije

-Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu- Specijalizacija iz neurologije

 

Radno iskustvo:

Neurolog, šef odejenja za neurofiziologiju KBC  DR Dragiša Mišović

 

Članstvo:

-Srpsko lekarsko društvo

-Društvo neurologa Srbije