Prim. mr sci. med. Biljana Stojanović  spec neurologije i fizikalne medicine

Prim. mr sci. med. Biljana Stojanović

spec neurologije i fizikalne medicine

Specijalnost:

Prim. mr. sci. med. dr Biljana Stojanović

 

Obrazovanje:

Medicinski fakultet zavrsila u Beogradu. Specijalizaciju iz neurologije i specijalizaciju iz fizikalne medicine u Beogradu. Magistrirala na neuronaukama Univerzitetu u Beogradu sa temom “EEG karakteristike kod pacijenata sa mehaničkom povredim mozga”. Sudski veštak iz oblasti neurologije i fizikalne medicine i rehabilitacije.

 

Radno iskustvo:

Višegodišnje kliničko iskustvo na Klinici za rehabilitaciju “dr Miroslav Zotović”, kao odeljenski lekar i načelnik odeljenja dijagnostike i rehabilitacije i pomoćnika direktora za medicinske poslove.

Predavač na dve visoke medicinske škole strukovnih studija na predmetima Neurologija i Klinička kineziterapija i Klinička fizikalna terapija.

Autor više naučnoistraživačkih i stručnih radova. Autor knjige “Anatomija” i autor saradnik knjige "Sudsko medicinsko veštačenje nematerijalne štete”.