Mr sci. med. dr Slobodan Aćimović  spec pulmologije

Mr sci. med. dr Slobodan Aćimović

spec pulmologije

Specijalnost:

Pukovnik Mr sc. med., pneumoftiziolog

 

Obrazovanje:

2016. Doktor medicinskih nauka

2008. Magistar medicinskih nauka

1988. Specijalista pneumoftiziolog

1982. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Kretanje u službi:

2011. Načelnik Pulmološkog odeljenja Klinike za pulmologiju

2008. Načelnik Ftiziološkog odeljenja Klinike za plućne bolesti

2007. Načelnik Kabineta za plućne bolesti

2001. Načelnik Odeljenja za funkcijsku dijagnostiku

1988. Specijalista pneumoftiziolog

 

Usavršavanje:

2008. Impulsna oscilometrija

2004. Savremeni stavovi u respiratornoj medicini

2002. Analysis of lung mechanic utilisation (IOS)

 

Projekti:

Efikasnost i bezbednost terapije lekom ErLoinib (Tarceva ®) kod pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastaski nesitnoćelijskim karcinom pluća (NЅCLC), podtip adenokarcinom, koji imaju dobar performans status (PS 0-1)-ELEMENT (ML 28282)

 

Ispitivanje 2b faze sa ciljem da se proceni efikasnost i bezbednost leka mavrilimumab kod pacijenta koji boluju od umerenog do ozbiljnog reumatoidnog artritisa, Medlmmune sprovodi kliničko ispitivanje u skladu sa Protokolom br. CD-IA-CAM 3001-1071

 

2005. Kontrola tuberkuloze u Srbiji

2004. Procena efikasnosti Zafirlukasta u kontroli alergijske bronhijalne astme (multicentrična studija)

 

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo (SLD)

Udruženje pulmologa Srbije

European Respiratory Society (ERS)

2006 - 2010. sekretar Pneumoftiziološke sekcije SLD

 

Stručni radovi i knjige:

Kao autor i koautor objavio više od 50 radova u domaćim i stranim stručnim časopisima