Prof. dr Zoran Hajduković  spec internista endokrinolog

Prof. dr Zoran Hajduković

spec internista endokrinolog

Specijalnost:

Prof. dr sci med. Zoran Hajduković, specijalista interne medicine, subspecijalista endokrine medicine

 

Obrazovanje i usavršavanje:

-Medicinski fakultet završio je 1984. godine, a specijalizaciju iz oblasti interne medicine 1994. godine.

-Subspecijalizaciju iz endokrinologiju 2007.g.u Vojnomedicinkoj akademiji u Beogradu.

-2000.g. je odbranio magistarski rad na temu: „Udruženost nivoa aerobne sposobnosti sa poremećajima metabolizma masti i ugljenih hidrata u gojaznih osoba “.

-2004.g. je odbranio doktorsku disertaciju na temu: „Efekti korekcije insulinske senzitivnosti na reverzibilnost rane ateroskleroze“. 

-Profesor je na predmetu interna medicina Medicinskog fakulteta VMA i doktorskim studijama iz oblasti endokrinologije Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. 

-Posebno se edukovao za kolor dopler dijagnostiku krvnih sudova, a nosilac je i naučno istraživačkih projekata vezanih za lečenje gojaznosti, metaboličkog sindroma i primenu savremenih modaliteta lečenja kod bolesnika sa šečernom bolešću. 

-U VMA je 1997 godine obavio obuku iz ultrasonografije štitaste žlezde i dopler dijagnostike periferne arterijske i venske cirkulacije.

 

Članstva:

  • Član je Evropskog udruženja endokrinologa
  • Član je Evropske asocijacije tireoidologa,
  • Član je Republičke endokrinološke komisije i Komisije za dijabetes.
  • Član je Republičkog udruženja za tretman gojaznosti

 

Stručni radovi i knjige:

Kao rezultat sveukupne aktivnosti autor je i koautor u više od 100 radova, koji su objavljeni u domaćim i inostranim stručnim časopisima, monografijama i kongresima..