Dr Tomislav Stavrić  spec radiologije

Dr Tomislav Stavrić

spec radiologije

Specijalnost: Specijalista je radiologije. 

 

Obrazovanje:

1992. - 1998. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2000. - 2004. - Specijalizacija iz radiologije, Univerzitet u Beogradu

2007. - Studijska poseta (mesec dana) Diakonhjemmet sykehuset, Oslo, Norveška

2008. -  Poslediplomski kurs radiologije glave i vrata, Davos Švajcarska

2008.  - Škola magnetne rezonance, Sremska Kamenica Srbija

Od 2005. -  Pohađao I uspešno završio više kurseva iz radiologije tokom  seminara, simpozijuma i kongresa u zemlji i inostranstvu - Austrija,  Nemačka, Holandija, Belgija, Italija, Crna Gora, Kina, Švajcarska…

 

Radno iskustvo:

2000. - 2002. - Odeljenje radiologije KBC Zvezdara, Beograd

2005. - 2010. - Odeljenje radiologije KBC Dragiša Mišović, Beograd

Od 2007. -  Konsultant u više privatnih ordinacija I Zdravstvenih centara u Srbiji za rad na CT i ultrazvučnoj dijagnostici

Od 2010.  - Dijagnostički imidžing centar KBC Bežanijeska Kosa

 

Profesionalna članstva:

Sekcija za radiološku dijagnostiku Srbije,

udruženje neuroradiologa Srbije,

Evropsko udruženje radiologa,

Evropsko udruženje radiologa glave i vrata,

Evropsko udruženje onkoloških radiologa

 

Strani jezici:

Engleski

 

Posebna sfera interesovanja:

CT I MR dijagnostika, nove aplikacije