Prim. dr sci. med. Ilijana Mažibrada  spec ginekologije i akušerstva

Prim. dr sci. med. Ilijana Mažibrada

spec ginekologije i akušerstva

Specijalnost:

 Prim. dr Ilijana Mažibrada, specijalista dečije ginekologije u Beogradu sa dugogodišnjim iskutvom u radu sa decom i mladima do 18 godina.

 

Obrazovanje:

Medicinski fakultet u Rijeci, Hrvatska od 1985 do 1990

Osnoven studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1997

Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila je na Instiutu za ginekologiju i akušerstvo

1990 - Medicinski fakultet Sveučilišta „Vladimir Bakarić“ u Rijeci upisala je 1985. godine i diplomirala sa prosečnom ocenom 4,20/5,00. 

Pripravnički staž obavila je u OOB „Sveti Sava“ u Kninu

1993. godine položila stručni ispit

Oblasti medicine:

1998 - Zaposlila se u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Novi Beograd, a od 28.01.2014. godine šef je Odeljenja za dečiju i adolescentnu ginekologiju u Republičkom centru za planiranje porodice. 

Specijalizacija ginekologija I akušerstvo:

2004 - Magistarsku tezu pod nazivom „Alternativna hormonska kontracepcija i adolescentno doba“ odbranila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 

Polaznik je brojnih kurseva kontinuirane medicinske edukacije na kojima je uzela aktivno učešće kao i na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. 

Odlukom Ministarstva zdravlja Republike Srbije 28.01.2016. godine dobila je naziv Primarijus. 

19.09.2018. Odbranila doktorsku tezu pod nazivom “Analize pokazatelja oksidativnog sredstva kod adolescentkinja sa sindromom policističkih jajnika na različitim terapijskim režimima oralne kontracepcije”.

 

Radno iskustvo:

OOB „Sveti Sava“ u Kninu

Pripravnički staž

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Dr Vukan Čupić od 1998

Dečiji ginekolog.

Republički centar za planiranje porodice od 2014

Polaznik je brojnih kurseva kontinuirane medicinske edukacije na kojima je uzela aktivno učešće kao i na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. 

Odlukom Ministarstva zdravlja Republike Srbije 28.01.2016. godine dobila je naziv Primarijus.