PREGLED PSIHIJATRA

Pacijenti nerado prihvataju da imaju psihičke smetnje. Kada se pacijent odluči potražiti pomoć lekara, lekar psihijatar pokušava slediti dobijene informacije i stvoriti dijagnostički utisak. Postavljanje dijagnoze temelji se na pažljivo prikupljenim podacima i pregledu pacijenta.

pregled psihijatra

Osnovni psihijatrijski dijagnostički instrument je psihijatrijski intervju. Psihijatrijski intervju je vrlo specifičan razgovor iz više razloga. Posebno je važan prvi intervju, jer se pacijent tada prvi put susreće s psihijatrom. Često se boji psihijatra.


Psihijatar tokom prvog susreta stvara dijagnostički utisak i nastoji razmišljati diferencijalno dijagnostički. Pokušava dobiti podatke o osnovnim poteškoćama i vremenu kad ih je pacijent ili okolina prvi put primetila.

Razgovor treba voditi nenametljivo i motivisati pacijenta na saradnju. Psihijatar pri tome pokazuje empatiju za pacijenta i dobru volju da mu pomogne. Jedan od osnovnih ciljeva psihijatrijskog intervjua, osim postavljanja dijagnoze je aktivno uključiti pacijenta u proces lečenja. Međutim kod pojedinih pacijenata to se ostvaruje vrlo teško ili nikaka.

NAJČEŠĆA OBOLENJA:

  1. demencija
  2. depresija
  3. fobije
Lekari koji rade u našoj ustanovi pregled psihijatra:

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona