NOVOGODIŠNJI POPUSTI

magnetna rezonanca cena

magnetnom rezonancom jedna regija


(glava, vratna kičma, toraklana kičma, lumablna kičma, angiografija)

8.900 RSD

magnetna rezonanca cena

magnetna rezonanca dva snimanja


Magnetna rezonanca glave i angiografja

17.000 RSDMagnetna rezonanca abdomena i magnetna rezonanca male karlice

19.000 RSD

magnetna rezonanca cena

magnetna rezonanca tri snimnja


Cela kičma (sva tri segmenta - vratni, toraklani deo, lumablni deo)

25.000 RSDMagnetna rezonanca gornjeg dela tela (MR glave, MR krvnih sudova mozga, MR vratnog dela kičme)

25.000 RSD

magnetna rezonanca cena

Magnetna rezonanca glave + pregled specijaliste neurologa


Kompletan neurološki pregled - stanje svesti, osnovne psihičke funkcije, pregled kranijalnih nerava, pregled motorike, senzibiliteta, cerebelarne probe itd. + Magnetna rezonanca glave - detaljan prikaz lobanjskih struktura.

10.000 RSD

magnetna rezonanca cena

Pregled lekara opšte medicine + Ultrazvuk abdomena + Ultrazvuk male karlica


(jetra, slezina, pankreas, žučna kesa i žučni putevi, bubrezi i nadbubrežne žlezde, trbušna aorta, urotrakt, bubrezi, mokraćna bešika i prostata kod muškarica)

3.000 RSD