MULTISLAJSNI SKENER PLUĆA

multislajsni skener pluća

MULTISLAJSNI SKENER PLUĆA AKCIJA

Snižena cena 7.900,00 din, na sva snimanja multislajsnim skenerom. Trajanje snimanja sa pripremo oko 20min, nakon čega dobijate nalaz lekara radiologa u pisanoj formi, kao i snimke na CD-u. Sve u jednom danu, bez čekanja.

8,900.00 RSD7,900.00 RSD

Šta je multislajsni skener toraksa?

Višeslojna kompjuterizirana tomografija (MSCT) grudnog koša je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se iz različitih uglova dobijaju slike preseka toraksa i medijastinuma.

Pomoću ove metode prikazuju se pluća, medijastinum, srce, rebra, diafragma a aplikacijom kontrastnog sredstva dobije se uvid u stanje aorte i plućne arterije.

Pretraga je potrebna kod dugogodišnjih pušača, kod osoba koji su izložene azbestu, kod osoba s učestalim upalama pluća, kod osoba koje su zračene radi drugih malignih bolesti u području prsnog koša (Hodgkin, Non-Hodgkin, tumor dojke).

Kada uraditi MSCT toraksa?

Višeslojna kompjutorizirana tomografija (MSCT) toraksa koristi se pri dijagnosticiranju abnormalnosti na plućima kod dugogodišnjih pušača, kašalja, otežanog disanja, bola u grudima ili groznice, procene povrede grudi, benignih i malignih tumora, kod osoba sa učestalim upalama pluća, tuberkuloze, bronhiektazija, cistične fibroze, upala ili drugih bolesti pleure, intersticijskih i hroničnih plućnih bolesti, kongenitalne abnormalnosti.

Od intersticijskih bolesti nepoznatog uzroka najčešće su idiopatska plućna fibroza (IPF) i sarkoidoza, a od bolesti poznatog uzroka najčešći su hipersenzitivni pneumonitis i infekcije (tuberkuloza, virusi, gljive).

Među ostale bolesti plućnog intersticija spadaju histiocitoza Langerhansovih stanica, Wegenerova granulomatoza, edem pluća, azbestoza, silkoza i drugo.

Kako se izvodi snimanje MSCT toraksa?

Zdravstvena ustanova MR Čukarica opremnjena je novim Siemens aparatom.

Uređaj je oblika velikog prstena u kojem se nalazi cev sa rendgen zracima i detektorima. Sto na kojem leži pacijent se pomera napred i nazad. U toku pregleda je jako bitno da pacijent ostane u potpunosti miran, jer i najmanji pokreti utiču na kvalitet pregleda.

Prostorija je ozvučena, snimanje prati radiolog i rendgen tehničar koji ga i izvodi. Snimke opisuje lekar specijalista radiologije.

Za snimanje MSCT grudnog koša nije potrebno više od 15 minuta

Kako se pripremati za snimanje MSCT toraksa?

Za snimanje grudnog koša na multislajsnog skeneru nije potrebna posebna priprema. Obući laganu odeću bez metalnih dodataka, nakita i sličnih predmeta.

Kod pozitivne alergijske reakcije na jodna kontrastna sredstva, treba obaviti premedikaciju kortikosteroidima i antihistaminicima koju možete dobiti od osoblja pri zakazivanju pregleda.

Pacijent sa sobom donosi nalaze krvi (urea i kreatinin), ne starije od 15 dana i svu medicinsku dokumentaciju.

Pregled kod trudnica predstavlja kontraindikaciju za snimanje.

Osobe koje imaju više od oko 120 kg, ne mogu pristupiti CT-u.

Lekari koji obavljaju pregled multislajsni skener pluća u našoj ustanovi:

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona.