MULTISLAJSNI SKENER KIČME

multislajsni skener KIČME

MULTISLAJSNI SKENER KIČME AKCIJA

Snižena cena 7.900,00 din, na sva snimanja multislajsnim skenerom. Trajanje snimanja sa pripremo oko 20min, nakon čega dobijate nalaz lekara radiologa u pisanoj formi, kao i snimke na CD-u. Sve u jednom danu, bez čekanja.

8,900.00 RSD7,900.00 RSD

Šta je multislajsni skener kičmenog stuba?

Kompjuterizovana tomografija kičmenog stuba je neinvazivna dijagnostička metoda koja nam daje informacije o pršljenovima, tkivima i drugim kičmenim strukturama.

Kada uraditi MSCT kičmenog stuba?

Snimanje radite na indikaciju neurologa, neurohirurga, fizijatra ili lekara drugih specijalnosti primarno kod traumatskih promena. MSCT kičmenog stuba radi se kod sumnje na dskus herniju, tumore i druge povrede, za proveru obima povreda, strukturne anomalije kičme, malformacije krvnih sudova, nakon operacije za procenu efekta lečenja, kada je pacijent kalustrofobičan ili zbog metalau telu ne može snimiti magnetnu rezonancu.

Kako se izvodi MSCT kičmenog stuba?

Zdravstvena ustanova MR Čukarica opremnjena je novim Siemens aparatom.

Uređaj je oblika velikog prstena u kojem se nalazi cev sa rendgen zrakama i detektorima. Sto na kojem leži pacijent se pomera napred i nazad. U toku pregleda je jako bitno da pacijent ostane u potpunosti miran, jer i najmanji pokreti utiču na kvalitet pregleda.

Prostorija je ozvučena, snimanje prati radiolog i rendgen tehničar koji ga i izvodi. Snimke opisuje lekar specijalista radiologije.

Za snimanje MSCT kičmenog stuba nije potrebno više od 15 minutra.

Kako se priremati za snimanje MSCT kičmenog stuba?

Za snimanje kičmenog stuba na multislajsnog skeneru nije potrebna posebna priprema. Obući laganu odeću bez metalnih dodataka, nakita i sličnih predmeta.

Kod pozitivne alergijske reakcije na jodna kontrastna sredstva, treba obaviti premedikaciju kortikosteroidima i antihistaminicima koju možete dobiti od osoblja pri zakazivanju pregleda.

Pacijent sa sobom donosi nalaze krvi (urea i kreatinin), ne starije od 15 dana i svu medicinsku dokumentaciju.

Pregled kod trudnica predstavlja kontraindikaciju za snimanje.

Osobe koje imaju više od oko 120 kg, ne mogu pristupiti CT-u.

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona.