MAGNETNA REZONANCA BEOGRAD

Svi pregledi obavljaju se magnetnom rezonancom jačine 1.5T.

magnetna rezonanca beograd

MAGNETNA REZONANCA AKCIJA

U našoj zdravstvenoj ustanovi moguće je snimiti jednu regiju kičme, glavu, angiografiju po akcijskoj ceni ponedeljkom i petkom 9,800.00 RSD. Trajanje snimanja po regiji je oko 30min, nakon čega dobijate nalaz lekara radiologa u pisanoj formi, kao i CD filmove. Sve u jednom danu, bez čekanja.

10.900 RSD

9.800 RSD

POGLEDAJ SVE POPUSTE Pozovite nas

MAGNETNA REZONANCA KIČME

Magnetna rezonanca kičme je dijagnostička metoda kojom se dobija uvid u stanje kičmenih pršljenova čitavog kičmenog stuba.

DETALJNIJE

MAGNETNA REZONANCA GLAVE

Magnetna rezonanca glave je dijagnostička metoda kojom se dobija precizan prikaz moždanog tkiva i drugih lobanjskih struktura koje se vide na magnetnoj rezonanci.

DETALJNIJE

MAGNETNA REZONANCA ABDOMENA

Magnetna rezonanca abdomena je neinvazivna dijagnostička metoda pomoću koje pregledamo organe stomaka - jetru, slezinu, bubrege, nadbubrežne žleze, vidljivi deo stomačne aorte, abdominalne limfne žlezde.

DETALJNIJE

MAGNETNA REZONANCA ZGLOBOVA

Magnetna rezonanca zglobova je superiorna, neinvazivna dijagnostička metoda kojomdobijamo uvid u unutrašnjost pojedinih zglobova, njihovih kapsula, stanjamišića i ligamenata, kao i koštanog dela.

DETALJNIJE

MAGNETNA REZONANCA MALE KARLICE

Magnetna rezonanca male klarlice je superiorna, neinvazivna metoda pomoću koje možemo pratiti evaluaciju, procenu proširenosti i praćenje bolesti muških i ženskih organa u karlici - materice i jajnika kod žena, a prostate kod muškaraca.

DETALJNIJE

MAGNETNA REZONANCA DOJKI

Magnetna rezonanca dojki (MR dojki) najsavremenija je dijagnostička metoda u ranom otkrivanju bolesti (tumora) dojki. Budući da je reč o bolesti koja je postala gorući javno zdravstveni problem, moderna medicina je razvila sofisticirane dijagnostičke mogućnostii protokole za njeno rano otkrivanje.

DETALJNIJE

HOLANGIOPANKREATOGRAFIJA - MRCP

Magnetna holangiopankreatografija (MRCP) neinvazivna dijagnostička metoda koja prikazuje žučnu kesicu i žučne puteve, kao i promene u njima, tj njihovu opstrukciju. MRCP dobro prikazuje upalu, konkremente, maligne neoplazme, holangiokarcinome.

DETALJNIJE

MR ENTEROGRAFIJA

Magnetna rezonanca enterografija je superiorna, neinvazivna dijagnostička metoda koja omogućava precizan i detaljan pregled tankog creva bez jonizujućeg zračenja.

DETALJNIJE