HOLTER EKG MONITORING

Holter EKG monitoring je posebna, neivazivna dijagnostička metoda za registraciju elektrokardiograma (ekg) i praćenja rada srca u dužem vremenskom periodu (najčešće od 24h-48h, a po potrebi i 5-7 dana) uz pomoć, malog prenosnog aparata koji pacijent nosi sa sobom u toku dnevno-noćnih aktivnosti.

holter ekg monitoring

Pouzdana dijagnoza je od suštinskog značaja da pacijenti dobiju najbolje moguće kardiološko lečenje i negu. Da bi mogli da pravilno i efikasno procene njihov zdravstveni status, brz pristup svim pregledima rezultata je od vitalne važnosti. „Padsy“ EKG sistem obezbeđuje da se svi podaci funkcionalne dijagnostike analiziraju i procenjuju u jednom sistemu.

Primenom holter EKG-a, lekar stiče objektivni uvid u stanje srčanog mišića i njegov rad, za vreme obavljanja svakodnevnih aktivnosti pacijenta.

Ova dijagnostička metoda snimanja, pokriva dvadesetočasovni rad srca pacijenta, i mnogo je veća verovatnoća da se otkriju abnormalni poremećaji srčanog ritma u odnosu na klasični EKG čije registrovanje traje manje od jedne minute.

Najsavremenija i najpouzdanija inovacija u brzoj i preciznoj dijagnostici poremećaja srčanog ritma u dužem vremenskom periodu ostvarena je u „Padsy“ EKG sistemu, koji poseduje naša ustanova. Aparat je sa digitalnom obradom podataka, a podaci se memorišu na fleš kartici (memorijskoj kartici).
Takođe odmah nakon preuzimanja podataka aparat je spreman za dalju upotrebu (što nije bio slučaj kod sstarijih aparata). „Padsy verzija 6.8a“ osigurava da možete da pristupite direktno kardiološkim podacima sa bilo koje udaljenosti.

HOLTER EKG MONITORING SE PRVENSTVENO KORISTI ZA:

 1. otkrivanje i klasifikaciju srčanih aritmija kod bolesnika sa srčanom bolešću ili kod bolesnika sa simptomima koji bi mogli biti posledica aritmije
 2. diferencijalnu dijagnozu (vrtoglavice, kratkotrajne gubitke svesti – sinkopa)
 3. kod pacijenata sa pretkomorskim fibrilacijama ili pretkomorskim prolaznim aritmijama koje se javljaju u toku noći
 4. nakon infarkta srca ili bolesti srčanog mišića mogu postojati brojni poremećaji ritma srca koji mogu proći nezapaženo, i zato njihovo otkrivanje zahteva primenu holtera EKG
 5. selekciju ljudstva za specijalne dužnosti (piloti, ronioci, padobranci, astronauti itd.)
 6. pre i posle uvođenja novog leka u terapiju srčanih aritmija
 7. kontrola rada pejsmejkera
 8. selekciju i otkrivanje nejasnih srčanih poremećaja kod sportista
 9. naučnoistraživački rad

HOLTER EKG APARATI MOGU SE KORISTITI ZA DIJAGNOZE:

 1. pretkomorskih fibrilacija srca
 2. multifokalne pretkomorske tahikardije (ubrzan rad srca nastao iz većeg broja lokacija u srcu)
 3. lupanje srca
 4. paroksizmalna supraventricularna tahikardija
 5. utvrđivanje uzroka brzog zamaranja
 6. usporen rad srca (bradikardija)
 7. komorska tahikardija
 8. kriza svesti
 9. naprasna (iznenadna) smrt u porodici

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona.