DOPPLER KRVNIH SUDOVA

Kolor doppler krvnih sudova je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda kojom se može meriti protok krvi kroz krvne sudove vrata, ruku ili nogu. Kolor funkcija omogućava pregled krvnih sudova, arterija i vena kao i patoloških promene na njima (suženje, proširenje, krvni ugrušci). Doppler funkcija omogućava merenje protoka i brzine krvi kroz krvne sudove.

PREGLEDI KOJE MOŽETE OBAVITI U "MR čUKARICI":

  1. Doppler Krvnih Sudova Vrata
  2. Doppler Krvnih Sudova Donjih Ekstremiteta

Ovom metodom se mogu otkriti suženja krvnih sudova, ali i njihova proširenja (aneurizme). Na arterijama se mogu videti naslage ili plakovi koji sužavaju šupljinu krvnog suda. Doppler ultrazvukom može se otkriti tromboza – delimično ili potpuno zapušenje arterije ili vene ugruškom krvi. Takođe se mogu dijagnostikovati proširene (varikozne) vene i odrediti stepen proširenja.

Doplerov efekat, iskorišćen je kao nadogradnja klasične ultrazvučne dijagnostike, i radi se pomoću istog aparata.

Nije potrebna nikakva posebna priprema i nakon pregleda možete se vratiti uobičajenim aktivnostima.