CENOVNIK

Plaćanje u našoj ustanovi je moguće izvršiti gotovinski, čekovima i kreditnoim karticom.

MAGNETNA REZONANCA 1.5T  

MR glave, mozga 1.5T - PONEDELJKOM I PETKOM 9.800.DIN

10.900,oo

MR angiografija 1.5T - PONEDELJKOM I PETKOM 9.800.DIN

10.900,oo

MR kičma l deo 1.5T - PONEDELJKOM I PETKOM 9.800.DIN

10.900,oo

MR zglobova 1.5T 12.100,oo
MR mekih tkiva 1.5T 12.100,oo
MR abdomena 1.5T 12.100,oo
MR male karlice 1.5T 12.100,oo
MR abdomena + MR male karlice 22.200,oo
MRCP 1.5T 12.100,oo
MR enterografija 1.5T 28.000,oo
MR dojki (uvek sa kontrastom) 1.5T 16.500,oo
MR glave + MR angiografija 1.5T 22.200,oo
MR hipofize 1.5T 15.300,oo
MR cele kičme (tri pregleda) 1.5T 27.500,oo
MR abdomena + MRCP 1.5T 22.200,oo
MULTISLAJSNI SKENERbez kontrastasa kontrastom
MSCT glave (mozak) 8.900,oo 9.700,oo
MSCT angiografija krvnih sudova glave 8.900,oo 9.700,oo
MSCT sinusa 8.900,oo 9.700,oo
MSCT temporalne kosti 8.900,oo 9.700,oo
MSCT orbita 8.900,oo 9.700,oo
MSCT meka tkiva vrata 8.900,oo 9.700,oo
MSCT vratnog - c dela kičme 8.900,oo 9.700,oo
MSCT grudnog - th dela kičme 8.900,oo 9.700,oo
MSCT leđnig - l/s kičme 8.900,oo 9.700,oo
MSCT ramena 8.900,oo 9.700,oo
MSCT lakta 8.900,oo 9.700,oo
MSCT ručnog zgloba 8.900,oo 9.700,oo
MSCT grudnog koša 8.900,oo 9.700,oo
MSCT kukova 8.900,oo 9.700,oo
MSCT nadlaktice 8.900,oo 9.700,oo
MSCT podlaktice 8.900,oo 9.700,oo
MSCT angiografija aorte (grudne i stomačne) 16.000,oo
MSCT abdomena 8.900,oo 9.700,oo
MSCT male karlice 8.900,oo 9.700,oo
MSCT enterografija 24.000,oo
MSCT urografija 18.600,oo
MSCT kolena 8.900,oo 9.700,oo
MSCT natkolenice 8.900,oo 9.700,oo
MSCT potkolenice 8.900,oo 9.700,oo
MSCT stopala 8.900,oo 9.700,oo
RADIOGRAFIJA DOJKI 
Mamografija 4.900,oo
Ultrazvuk dojki 3.900,oo
Mamografija + ultrazvuk dojki 7.600,oo
GINEKOLOŠKI PREGLEDI 
Ginekološki pregled 3.000,oo
Ultrazvuk 3.000,oo
Ultrazvuk trudnica - 4D 6.000,oo
Ginekološki pregled + Ultrazvuk 4.200,oo
Sistematski pregled (Ginekološki pregled + kolposkopija + PAPA) 4.200,oo
Paket (Ginekološki pregled + kolposkopija + PAPA + Ultrazvuk) + brisevi 6.800,oo
HOLTER EKG 
Holter - najnovije generacije 4.500,oo
RENDGENSKI SNIMCI 
Sinusa 3.400,oo
Nosne kosti 3.400,oo
Ramena 3.400,oo
Patella (čašica) 3.400,oo
Pluća 3.400,oo
Nativni abdomena 3.400,oo
Nativni urotrakta 3.400,oo
Karlice 3.400,oo
S.I. zglobova 3.400,oo
Kraniogram-lobanje 3.400,oo
C kičme (vratna) 3.400,oo
Th kičme (grudna) 3.400,oo
LS kičme (leđna) 3.400,oo
Nadlaktice 3.400,oo
Lakat 3.400,oo
Podlaktice 3.400,oo
Ručnog zgloba 3.400,oo
Šake 3.400,oo
Kukova 3.400,oo
Potkolenice 3.400,oo
Natkolenice 3.400,oo
Kolena 3.400,oo
Skočnog zgloba 3.400,oo
Stopala 3.400,oo
Specijalni snimci glave 3.400,oo
Specijalni snimci šake 3.400,oo
Film 800.oo
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI 
Pregled kardiologa + EKG 3.500,oo
Pregled kardiologa + EKG + Ultrazvuk srca 6.500,oo
Pregled neurologa 3.500,oo
EEG (metoda merenja električne aktivnosti mozga) 7.000,oo
Pregled urologa 4.000,oo
Pregled urologa sa ultrazvukom testisa 7.500,oo
Pregled prof. endokrinologa 5.500,oo
Pregled prof. endokrinologa + Ultrazvuk štitne žlezde 7.500,oo
Pregled pulmologa 3.500,oo
Spirometrija 1.800,oo
Polisomnografija 13.000,oo
Pregled ORL 3.500,oo
Pregled ortopeda 4.000,oo
Postavljanje gipsa 2.500,oo
Pregled fizijatra 3.500,oo
Pregled prof. fizijatra 4.000,oo
Pregled prof. reumatologa 5.000,oo
Pregled dermatologa 3.500,oo
Pregled gastroenterologa 3.500,oo
Pregled nefrologa 3.500,oo
Pregled psihijatra 5.000,oo
Pregled neuropsihijatra 3.500,oo
Pregled opšte medicine 3.500,oo
Pregled lekara specijaliste u kućnoj poseti od 6.000,oo
Kontrola specijalističkih pregleda (do mesec dana) 2.600,oo
EKG 600,oo
OBAVEŠTENJE ZA VREME PANDEMIJE COVID 19!

Uputstva koja je potrebno znati pre dolaska na pregled u zdravstvenu ustanovu dok traje pandemija.

SAZNAJ VIŠE