CENOVNIK

Plaćanje u našoj ustanovi je moguće izvršiti gotovinski, čekovima i kreditnoim karticom.

MAGNETNA REZONANCA AKCIJA

MR glave, mozga - SVAKOG PONEDELJKA 8.500.DIN

11.500,oo

10.300,oo

MR angiografija - SVAKOG PONEDELJKA 8.500.DIN

11.500,oo

10.300,oo

MR kičma l deo - SVAKOG PONEDELJKA 8.500.DIN

11.500,oo

9.300,oo

MR zglobova 13.000,oo 11.500,oo
MR mekih tkiva 13.000,oo 11.500,oo
MR abdomena 13.000,oo 11.500,oo
MR male karlice 13.000,oo 11.500,oo
MRCP 13.000,oo 11.500,oo
MR urografija 13.000,oo 11.500,oo
MR dojki (uvek sa kontrastom) 17.500,oo 16.500,oo
MR glave + MR angiografija 19.100,oo
MR abdomena + MRCP 21.500,oo
MR cele kičme (tri pregleda) 34.500,oo 25.000,oo
MR enterografija 35.000,oo 26.000,oo
MULTISLAJSNI SKENERBEZ KONTRASTASA KONTRASTOM
MSCT glave (mozak) 7.400,oo 8.900,oo
MSCT sinusa 7.400,oo 8.900,oo
MSCT temporalne kosti 7.400,oo 8.900,oo
MSCT jednog segmenta kičme 7.400,oo 8.900,oo
MSCT abdomena 7.400,oo 8.900,oo
MSCT karlice 7.400,oo 8.900,oo
MSCT urografija 16.300,oo
MSCT toraksa (grudni koš) 7.400,oo 8.900,oo
MSCT vrata 7.400,oo 8.900,oo
MSCT kolena/skočni zglob 7.400,oo 8.900,oo
MSCT pulmoangiografija (za otkrivanje plućne embolije) 8.900,oo
MSCT aortografija plućne/stomačne aorte 8.900,oo
MSCT angiografija abdomena 8.900,oo
MSCT angiografija male karlice 8.900,oo
MSCT angiografija cele aorte 15.500,oo
RENDGENSKE KONTRASTNE METODE 
IV. urografija/snimanje bubrega 8.800,oo
Jednjak sa barijumom 6.000,oo
Želudac sa barijumom 6.000,oo
Irigografija, snimanje debelog creva 13.500,oo
RTG pasaža tankog creva 8.000,oo
RADIOGRAFIJA DOJKI 
Mamografija 4.000,oo
Ultrazvuk dojki 3.000,oo
Mamografija + ultrazvuk dojki 6.000,oo
GINEKOLOŠKI PREGLEDI 
Ginekološki pregled 2.300,oo
Ultrazvuk 2.300,oo
Ginekološki pregled + Ultrazvuk 3.900,oo
Sistematski pregled (Ginekološki pregled + kolposkopija + PAPA) 3.200,oo
Paket (Ginekološki pregled + kolposkopija + PAPA + Ultrazvuk) + brisevi 6.500,oo
HOLTER EKG 
Holter - najnovije generacije 4.000,oo
RENDGENSKI SNIMCI KOSTIJU 
Pluća/srca/grudnog koša 2.500,oo
Sinusa 2.500,oo
Nosne kosti 2.500,oo
Ramena 2.500,oo
Patella (čašica) 2.500,oo
Nativni abdomena 2.500,oo
Nativni urotrakta 2.500,oo
Karlice 2.500,oo
S.I. zglobova 2.500,oo
Kraniogram-lobanje 3.000,oo
C kičme (vratna) 3.000,oo
Th kičme (grudna) 3.000,oo
LS kičme (leđna) 3.000,oo
Nadlaktice 3.000,oo
Lakat 3.000,oo
Podlaktice 3.000,oo
Ručnog zgloba 3.000,oo
Šake 3.000,oo
Kukova 3.000,oo
Potkolenice 3.000,oo
Natkolenice 3.000,oo
Kolena 3.000,oo
Skočnog zgloba 3.000,oo
Stopala 3.000,oo
Specijalni snimci glave 3.000,oo
Specijalni snimci šake 3.000,oo
Pluća + Profil 3.000,oo
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI 
Pregled kardiologa + EKG 3.000,oo
Pregled kardiologa + EKG + Ultrazvuk srca 6.000,oo
Pregled neurologa 3.000,oo
EEG (metoda merenja električne aktivnosti mozga) 7.000,oo
Pregled urologa 3.000,oo
Pregled urologa sa ultrazvukom testisa 6.300,oo
Pregled prof. endokrinologa 4.000,oo
Pregled prof. endokrinologa + Ultrazvuk štitne žlezde 6.000,oo
Pregled pulmologa 3.000,oo
Spirometrija 1.200,oo
Polisomnografija 13.000,oo
Pregled otorinolaringologa 3.000,oo
Pregled ortopeda 3.000,oo
Pregled fizijatra 3.000,oo
Pregled prof. fizijatra 4.000,oo
Pregled prof. reumatologa 5.000,oo
Pregled dermatologa 3.000,oo
Pregled gastroenterologa 3.000,oo
Pregled nefrologa 3.000,oo
Pregled psihijatra 4.000,oo
Pregled neuropsihijatra 3.000,oo
Pregled opšte medicine 3.000,oo
Pregled lekara specijaliste u kućnoj poseti 6.000,oo
Kontrola specijalističkih pregleda (do mesec dana) 2.300,oo