Pregled neurologa - Moždani udar (šlog)

Šta je moždani udar?

Moždani udar je odumiranje moždanog tkiva (moždani infarkt), a nastaje zbog prekida krvotoka i nedostatka kiseonika u mozgu.

Moždani udar može biti ishemijski ili hemoragijski.

Koji su uzroci moždanog udara?

Ishemijski moždani udar je posledica zapušenja krvnog suda trombom ili uguškom koji je stvoren na nekom drugom mestu i krvotokom dospe do mozga.

Najčešći uzrok oštećenja krvnih sudova u mozgu koji dovodi do moždanog udara je arteroskleroza. To je bolest kod koje dolazi do stvaranja naslaga masnoća, vezivnog tkiva, ugrušaka, kalcijuma u zidu krvnog suda, što dovodi do suženja, začepljenja ili slabljenja krvnog zida. U odnosu na vremenski faktor deli se na one kod kojih postoji trajno oštećenje moždanog tkiva i prolazno (tranzitorni) ishemijski atak.

Hemoragijski moždani udar je krvarenje unutar ili oko mozga  kao posledica prskanja (rupture) krvnog suda.

Magnetna rezonanca abdomena i male kalice

Magnetna rezonanca abdomena i male kalice

Snimanje magnetne rezonance abdomena i male karlice vodjeno stručnim timom naših radiologa od kojih po završenom pregledu dobijate očitan nalaz u pisanoj formi, kao i CD filmove.

22.200 RSD20.000 RSD

Koji su simptomi moždanog udara?

Većina moždanih udara nastane iznenada, razvijaju se naglo i uzrokuju oštećenje mozga unutar nekoliko minuta. Simptomatologija je šarolika od glavobolja, ispada u vidnom polju, dezorijentisanosti, slabost ekstremiteta itd. Ređe se nakon udara stanje bolesnika nastavlja pogoršavati tokom nekoliko sati ili tokom jednog do dva dana. 

Moždani udari pogađaju samo jednu stranu tela- hemiplegija.

Udari obično oštete samo jednu stranu mozga. Budući da živci u mozgu prelaze s jedne strane na drugu stranu tela, simptomi se pojavljuju na suprotnoj strani tela od mesta oštećenja u mozgu (npr. ako se moždani udar dogodio u desnoj polovini mozga, simptomi su na lievoj polovinii tela, i obrnuto).

Koja je dijagnoza moždanog udara?

Klinička slika moždanog udara zna biti poprilično dramatična, te nakon brzog neurološkog pregleda, lekar upućuje pacijenta na dijagostičke procedure :

Kompjuterizovanu tomografiju (CT) ili magnetnu rezonancu  (MRI), koja se obično radi kako bi se potvrdila dijagnoza.

U našoj ustanovi možete obaviti snimanje ovih dijagnostičkih procedura, specijalističke preglede neurologa, a po stabilizaciji zdravstvenog stanja pacijenta preporučuje se i radi medicinska rehabilitacija.

Lekari specijalisti radiologije-neuroradiologije:

  1. Dr Čedomir Lazović/ spec radiologije
  2. Dr Faris Crnovršanin / spec radiologije
  3. Dr Vladimir Debeljković / spec radiologije
  4. Dr Ivan Bogićević / spec radiologije
  5. Dr Pero Stupar / spec radiologije

Lekari specijalisti neurologije:

  1. Prim. mr sci. med. Biljana Stojanović / spec neurologije i fizikalne medicine
  2. Prim. dr Željko Radić / spec neurologije
  3. Dr Ana Špadijer / spec neurologije