PREGLED ORTOPEDA - AHILOVA TETIVA, POVREDE I LEČENJE

Ahilova tetiva (tendo achilis) predstavlja izduženu, vlaknastu tetivu dužine oko 15 cm, koja se nalazi na zadnjoj strani potkolenice. Uloga joj je da povezuje mišiće lista triceps surae –m.gastrocnemius i m.soleus za petnu kost, I samim tim aktivno učestvuje u procesu kretanja.
Predstavlja najjaču tetiva u ljudskom telu ali se i pored toga vrlo često povređuje.

Tegobe su učestalije u zrelijoj dobi, nakon tridesete godine zbog smanjene vulnerabilnosti same tetive. Povrede su intenzivnije i češće se događju kod sportista koji se intenzivno bave trčanjem, ali se povrede javljaju i kod osoba koje se rekreativno bave nekim vidom sporta usled neadekvatnog zagrevanja ili treniranja na tvrđoj podlozi (betonu,šljaci, veštačoj travi...), kao i zbog neadekvatne obuće.
Ravni tabani-pedes plani– spušten svod stopala ,upalni procesi u regiji skočnog zgloba i same tetive, reumatološki pacijenti, starija populacija i muški pol su češće izlozeni povredama ahilove tetive.

Magnetna rezonanca male karlice

Magnetna rezonanca male karlice

Snimanje magnetne rezonance male karlice vodjeno stručnim timom naših radiologa od kojih po završenom pregledu dobijate očitan nalaz u pisanoj formi, kao i CD filmove.

12.100 RSD11.100 RSD

Mehanizam povrede ahilove tetive- uglavnom je dugotrajno opterećenje ili pretreniranost a neadekvatno zagrevanje, gde dolazi do taloženja soli kalcijuma, ponavljanih mikrotrauma kada dolazi do kontrakcija mišića lista i kada se pritisak prenosi sa mišića na ahilovu tetivu i hvatište za petnu kost. Ukoliko pomenuti pritisak dugo traje, doćiće do rupture (pucanja) tetive.

Ruptura može biti parcijalna (delimična) ili kompletna (totalno pucanje svih vlakana tetive). Po adekvatno postavljenoj dijagnozi, - dijagnostici na magnetnoj rezonanci, ultrazvučnom pregledu, kao i dopunskoj radiografiji (kod avulzionih otrgnuća dela kosti gde se pripaja ahilova tetiva), ortoped donosi odluku o modalitetima lečenja u zavisnosti od stanja i vrste povrede (parcijalna ili kompletna ruptura), a po intervenciji sprovodi se rehabilitacija u cilju osposobljavanja pacijenta i povratka u radnu sredinu.

U našoj zdravstvenoj ustanovi možete obaviti dijagnostiku na: magnetnoj rezonanci, RTG, ultrazvuk mekog tkiva, specijalsitičke preglede ortopeda I fizijatra, kao I fizikalne tretmane.

Lekari specijalisti koji pregledaju ahilovu tetivu:

  1. Dr Čedomir Lazović / spec radiologije
  2. Dr Ratko Stamatović / spec radiologije
  3. Prim. mr sci. med. Biljana Stojanović / spec neurologije i fizikalne medicine
  4. Prim. dr sc. med. Aleksandar Radunović / spec ortopedske hirurgije i traumatologije