Priprema za snimanje na multislajsnom skeneru sa kontrastom- referentne vrednosti uree i kreatinina

Zašto su potrebne vrednosti uree i kreatinina za snimanje na skeneru?

Po indikciji lekara specijaliste na skenersko snimanje, potrebno je da parametari uree i kreatinina budu u referentnim vrednostima, radi sigurnosti primanja kontrastnog sredstva odnosno njegove filtracije i eliminacije kroz pravilan rad bubrega.
Bilo koji problem u ovom ciklusu može da dovede do povećanja uree i kreatinina u krvi.

Šta je urea i kreatinin i koja je njihova funkcija?

Kreatinin je krajnji produkt metabolizma kreatina, energetskog izvora u mišićima. Kao takav, on se neprestano stvara, cirkuliše u krvi i eliminiše iz organizma preko bubrega. Kada je funkcija normalna, nivo kreatinina u krvi je konstantan i zato je on generalno dobar pokazatelj rada bubrega.
Urea je parametar iz krvi i morkaće koji se najčešće koristi za procenu stanja i funkcionalnosti bubrega. Reč je o malom molekulu koji je produkt razlaganja proteina u aminokiseline, a nastaje u našoj jetri.

Takođe, i pri korišćenju uree i kreatinina kao parametra bubrežne funkcije, treba znati podatke o uzrastu, polu i mišićnoj masi određenog pacijenta. Tako, na primer, mladić težak 90 kg, koji je fizički aktivan i normalno uhranjen, ali dobre mišične mase i ima kreatinin u krvi 120 umol/L,  ima očuvanu globalnu bubrežnu funkciju. Ta ista vrednost kreatinina, međutim, kod bake, slabije uhranjene i telesne težine 50kg, označava odmaklu bubrežnu insuficijenciju. 

Šta treba uraditi ako su urea i kreatinin van referentne vrednosti za primanje kontrastnog sredstva?

Ukoliko su referentne vrednosti uree i kreatinina povišene potreban je pregled interniste nefrologa koji će vam dati stručnu saglasnost za bezbedno snimanje i primanje kontrastnog sredstva.

Magnetna rezonanca abdomena i male kalice

Magnetna rezonanca abdomena i male kalice

Snimanje magnetne rezonance abdomena i male karlice vodjeno stručnim timom naših radiologa od kojih po završenom pregledu dobijate očitan nalaz u pisanoj formi, kao i CD filmove.

22.200 RSD20.000 RSD

Kako se uzima uzorak da bi se proverila funkcija bubrega?

Uzimanje uzorka se vrši u biohemijskoj laboratoriji putem krvi. 

Koliko ranije je potrebno zakazati pregled na multislajsnom skeneru?

Snimanje u našoj ustanovi potrebno je zakazati nakon urađene laboratorije i urednih nalaza. Ukoliko nalazi nisu uredni, zakazuje se pregled interniste nefrologa za dobijanje saglasnosti, a potom multislajsni skener. U slučaju da su referentne vrednosti u redu, potrebno je kontaktirati ustanovu radi konusltacije i dobijanja ostatka pripreme za snimanje.

Lekari specijalsti nefrologije i radiologije koji rade u našoj ustanovi?

  1. Dr Aleksandar Janković / spec nefrologije
  2. Dr Čedomir Lazović / spec radiologije
  3. Dr Siniša Čavić / spec radiologije
  4. Dr Olivera Stanojević / spec radiologije