Dijagnostika i lečenje zgloba kolena - magnetna rezonanca kolena

Prednosti snimanja zglobova na magnetnoj rezonanci u odnosu na ostale dijagnostičke procedure?

U odnosi na multislajsni skener i rendgensko snimnje, magnetna rezonanca je neškodljiva dijagnostička metoda bez jonizujućeg zračenja koja daje dobar prikaz svih struktura i organa. U svom radu, magnetna rezonanca koristi jako magnetno polje, radiofrekventne impulse i računar za izradu detaljnih slika unutrašnjih struktura tela.

Sagledavanjem snimaka,lekar ima uvid u stanje kostiju, hrskavica, tetiva, ligamenta, mišića i krvnih sudova i potkožnog tkiva. U kombinaciji sa rendgenskim snimcima, magnetna rezonanca je obično najbolji izbor za pregled zglobova tela poput ramena, lakta, ručnog zgloba, zgloba kuka, kolena ili skočnog zgloba.
Obično se pregled vrši da bi se dijagnostikovala ili procenila: bol u zglobu, slabost, otok ili krvarenje u tkivima u i oko zgloba, oštećena hrskavica, povreda ligamenata.

Koje strukture kolena prikazuje snimanje na magnetnoj rezonanci?

Strukture koje se sagledavaju magnetnom rezonancom kolena jesu meniskusi (polumesečaste strukture koje osiguravaju stabilnost kolenog zgloba), ligamenti ili tetive koji povezuju susedne kosti, same kosti koje ulaze u sastav kolenog zgloba.
Zatim MR – om sagledavamo sportske povrede kolena (uganuća, isčašenja, prelome, potpuno ili delimično pucanje ligamenata, tetiva), slobodnu tečnost u kolenom zglobu, infekcije (osteomijelitis), tumore (primarne ili metastaze), povrede čašice kolena, bol ili traumu nakon operacije kolena.

Magnetna rezonanca gornjeg dela tela

Magnetna rezonanca gornjeg dela tela

Iskoristite akcijsku ponudu i uradite magnetnu rezonancu gornjeg dela tela (glave, krvnih sudova mozga, vratnog dela kičme) vodjenu stručnim timom naših radiologa.

32.700 RSD27.500 RSD

Mogućnosti lečenja zglobova- zgloba kolena?

U zavisnosti od nalaza koji pokaže magenta rezonanca, preporučuje se lečenje fizikalno u dogovoru sa lekarom fizijatrom (elektroprogram), sonoterapija, mehanoterapija, kineziterapija, fototerapija ) ili operativno lečenje artroskopski ili klasično u dogovoru sa ortopedom.
U našoj ustanovi možete uraditi I ostala snimanja rentgensko, ultrazvučno kao
I snimanje na multislajsnom skeneru, kao i preglede ostalih lekara specijalista.

Lekari specijalisti koji rade u našoj ustanovi?

  1. Dr Ratko Stamatović / spec radiologije
  2. Dr Čedomir Lazović / spec radiologije
  3. Prim. dr sc. med. Aleksandar Radunović / spec ortopedske hirurgije i traumatologije
  4. Prim dr Aleksandar Čurčić / spec ortopedije
  5. Prim. mr sci. med. Biljana Stojanović / spec neurologije i fizikalne medicine
  6. Darko Delić/ fizioterapeut