PREGLED REUMATOLOGA- INDIKACIJE I REUMATOLOŠKA OBOLJENJA

Reumatologija je grana medicine i jedna od specijalnosti u internoj medicini, koja se bavi izučavanjem, dijagnostikom i lečenjem reumatičnih bolesti. Reumatske bolesti su grupa bolesti u kojih prvenstveno dolazi do oštećenja i ograničene funkcije zglobova i okolozglobnih struktura.


Simptomi koji ukazuju na reumatološki pregled?

Reumatske bolesti predstavljaju skup različitih bolesti čiji su zajednički simptomi: upalni proces, otok i bolovi u zglobovima, mišićima, tetivama kao i smanjena pokretljivost. Na drugom kraju diferencijalne dijagnoze bolesti u reumatologiji su traumatološko - ortopedske i hirurške bolesti (osteomijelitis, miozitis, infektivni artritis, aseptičeski artritis.


Koja su najčešća reumatska oboljenja?

-Osteoartritis 
- Reumatoidni artritis 
- Sistemski eritemski lupus (SLE) 
- Giht
- Fibromijalgija
- Skleroderma

 

Magnetna rezonanca AKCIJA

Magnetna rezonanca AKCIJA

U našoj zdravstvenoj ustanovi moguće je snimiti jednu regiju kičme po akcijskoj ceni ponedeljkom i petkom 9,300.00RSD i celu kičmu (C, TH, LS) po ceni 26,500.00RSD umesto 34.000.00RSD, svakim radnim danom i subotom.

10900 RSD9800 RSD

 

Reumatološke usluge u MR Čukarici:

 

Lekar specijalista?

Prim.mr.sc med. Ljubiša Arsić / spec reumatologije