PREGLED REUMATOLOGA- INDIKACIJE I REUMATOLOŠKA OBOLJENJA

Reumatologija je grana medicine i jedna od specijalnosti u internoj medicini, koja se bavi izučavanjem, dijagnostikom i lečenjem reumatičnih bolesti. Reumatske bolesti su grupa bolesti u kojih prvenstveno dolazi do oštećenja i ograničene funkcije zglobova i okolozglobnih struktura.

Simptomi koji ukazuju na reumatološki pregled?

Reumatske bolesti predstavljaju skup različitih bolesti čiji su zajednički simptomi: upalni proces, otok i bolovi u zglobovima, mišićima, tetivama kao i smanjena pokretljivost. Na drugom kraju diferencijalne dijagnoze bolesti u reumatologiji su traumatološko - ortopedske i hirurške bolesti (osteomijelitis, miozitis, infektivni artritis, aseptičeski artritis.

Koja su najčešća reumatska oboljenja?

 1. Osteoartritis 
 2. Reumatoidni artritis 
 3. Sistemski eritemski lupus (SLE) 
 4. Giht
 5. Fibromijalgija
 6. Skleroderma
Magnetna rezonanca kičme AKCIJA

Magnetna rezonanca kičme AKCIJA

U našoj zdravstvenoj ustanovi moguće je snimiti jednu regiju kičme po akcijskoj ceni ponedeljkom i petkom 9.800RSD i celu kičmu (C, TH, LS) po ceni 27.500RSD , svakim radnim danom i subotom.

10.900 RSD9.800 RSD

Reumatološke usluge u MR Čukarici:

 1. Pregled lekara specijaliste interne medicine – reumatologa
 2. Ultrazvuk zglobova i mekih tkiva
 3. Magnetna rezonanca zglobova i mekih tkiva
 4. Multislajsni skener zglobova
 5. Fizikalna medicina i terapija