Problemi kičmenog stuba- bolest današnjice

Uzroci bola u vratu i leđima su različitog porekla. Mnogobrojni su i mogu biti povezani  oboljenjima kičme, ali i drugih organskih sistema. Neophodno je pre započinjanja lečenja postaviti tačan uzrok bola.
Potrebno je prvo obaviti klinički pregled lekar specijaliste, često uz multidisiplinarni pristup oboljenju i uraditi adekvatnu medicinsku dijagnostiku- RTG, UZ, MSCT, NMR, EMNG.

Individualni pristup pacijentu u našoj zdrvstvenoj ustanovi za bolna stanja kičmenog stuba poodrazumeva sveobuhvatnu dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih stanja vezanih za kičmeni stub.

Najčešći uzroci bola usled oboljenja kičmenog stuba:

 1. Hernija diska
 2. Degenerativna bolest diska
 3. Stenoza spinalnog kanala- suženje spinanog kanala
 4. Spondilolisteza
 5. Bol malih (fasetnih) zglobova kičme
Magnetna rezonanca abdomena i male kalice

Magnetna rezonanca abdomena i male kalice

Snimanje magnetne rezonance abdomena i male karlice vodjeno stručnim timom naših radiologa od kojih po završenom pregledu dobijate očitan nalaz u pisanoj formi, kao i CD filmove.

22.200 RSD20.000 RSD

DEFORMITETI KIČMENOG STUBA

Sve izraženiji problem posebno u mlađoj populaciji predstavljaju deformiteti kičmenog stuba - skolioze, hiperkifoze.
Neopertivno lečenje ovih deformiteta moguće je u našoj ustanovi u konsultaciji sa spinalnim ortopedima i fizijatrima i kroz korektivne vežbe i ostle modalitete fizikalne terapije.
Skolioza je kompleksan deformitet kičmenog stuba koji je posledica rotacije i bočnog krivljenja pršljenova što dovodi do formiranja krivine i poremećaja balansa kičmenog stuba. Tokom razvijanja skolioze dolazi i do strukiturnih deformiteta na rebrima i karlici. Hiperkifoza je primarno deformitet kičmeno stuba koji se javlja u torakalnom (grudnom) delu sa posledičnim poremećajem balansa tela u saitalnoj ravni.

Najteži oblici hiperkifoza su posledica urođenog oboljhenja pršljenova (kod kongentitalne hiperkifoze) ili pokrovnih pločica pršljenova (Scheurmnnova bolest). Na sreću u populaciji su kao uzrok češće posturalne skolioze koje su posledica smanjene snage mišića leđa i skraćenostri prednjih ramenih i grudnih mišića.
Kao kompezacija kifotičnog lošeg držanja javlja se izražena lordoza lumbalnog i vratnog dela kičme.

Neoperativno lečenje deformiteta kičmenog stuba se u našoj ustanovi sprovode fizikalnom terapijom:

 1. Elektro terapija (galvanska struja i elektroforeza lekova, interferentne i dijadinamske struje, TENS terapija)Ultrazvučna terapija
 2. Laser terapija
 3. Vakuum terapija
 4. Kineziterapija
 5. Magnetna terapija
 6. Masaža (terapeutska i sportska)

Fizikalne terapije su stručno vođeni i dozirani od strane lekara - specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije a sprovode ih viši fizioterapeuti uz nadzor lekara.

Sve oblike dijagnostike i neoperativno lečenja možete sprovesti u našoj ustanovi pod nadzorom stručnih lekara:

 1. Prim dr Aleksandar Čurčić / spec ortopedije
 2. Prim. dr sc. med. Aleksandar Radunović / spec ortopedske hirurgije i traumatologije
 3. Prim. mr sci. med. Biljana Stojanović / spec neurologije i fizikalne medicine
 4. Dr Svetlana Lomović / spec fizikalne medicine i rehabilitacije
 5. Dr Ana Špadijer / spec neurologije
 6. Prim. dr Željko Radić / spec neurologije