Problemi kičmenog stuba- bolest današnjice

Uzroci bola u vratu i leđima su različitog porekla. Mnogobrojni su i mogu biti povezani  oboljenjima kičme, ali i drugih organskih sistema. Neophodno je pre započinjanja lečenja postaviti tačan uzrok bola.
Potrebno je prvo obaviti klinički pregled lekar specijaliste, često uz multidisiplinarni pristup oboljenju i uraditi adekvatnu medicinsku dijagnostiku- RTG, UZ, MSCT, NMR, EMNG.

Individualni pristup pacijentu u našoj zdrvstvenoj ustanovi za bolna stanja kičmenog stuba poodrazumeva sveobuhvatnu dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih stanja vezanih za kičmeni stub.
Najčešći uzroci bola usled oboljenja kičmenog stuba:
- Hernija diska
- Degenerativna bolest diska
- Stenoza spinalnog kanala- suženje spinanog kanala
- Spondilolisteza
- Bol malih (fasetnih) zglobova kičme

 

Magnetna rezonanca kolena AKCIJA

Magnetna rezonanca kolena AKCIJA

Snimanje magnetne rezonance kolena po akcijskoj ceni svake srede, vodjeno stručnim timom naših radiologa od kojih dobijate nalaz u pisanoj formi, kao i CD filmove. Trajanje 1h.

12100 RSD11100 RSD

 

DEFORMITETI KIČMENOG STUBA

Sve izraženiji problem posebno u mlađoj populaciji predstavljaju deformiteti kičmenog stuba - skolioze, hiperkifoze.
Neopertivno lečenje ovih deformiteta moguće je u našoj ustanovi u konsultaciji sa spinalnim ortopedima i fizijatrima i kroz korektivne vežbe i ostle modalitete fizikalne terapije.
Skolioza je kompleksan deformitet kičmenog stuba koji je posledica rotacije i bočnog krivljenja pršljenova što dovodi do formiranja krivine i poremećaja balansa kičmenog stuba. Tokom razvijanja skolioze dolazi i do strukiturnih deformiteta na rebrima i karlici. Hiperkifoza je primarno deformitet kičmeno stuba koji se javlja u torakalnom (grudnom) delu sa posledičnim poremećajem balansa tela u saitalnoj ravni.
Najteži oblici hiperkifoza su posledica urođenog oboljhenja pršljenova (kod kongentitalne hiperkifoze) ili pokrovnih pločica pršljenova (Scheurmnnova bolest). Na sreću u populaciji su kao uzrok češće posturalne skolioze koje su posledica smanjene snage mišića leđa i skraćenostri prednjih ramenih i grudnih mišića.
Kao kompezacija kifotičnog lošeg držanja javlja se izražena lordoza lumbalnog i vratnog dela kičme.

Neoperativno lečenje deformiteta kičmenog stuba se u našoj ustanovi sprovode fizikalnom terapijom:

  • Elektro terapija (galvanska struja i elektroforeza lekova, interferentne i dijadinamske struje, TENS terapija)Ultrazvučna terapija
  • Laser terapija
  • Vakuum terapija
  • Kineziterapija
  • Magnetna terapija
  • Masaža (terapeutska i sportska)

Fizikalne terapije su stručno vođeni i dozirani od strane lekara - specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije a sprovode ih viši fizioterapeuti uz nadzor lekara.

 

Sve oblike dijagnostike i neoperativno lečenja možete sprovesti u našoj ustanovi pod nadzorom stručnih lekara:

Prim dr Aleksandar Čurčić / spec ortopedije
Prim. dr sc. med. Aleksandar Radunović / spec ortopedske hirurgije i traumatologije
Prim. mr sci. med. Biljana Stojanović / spec neurologije i fizikalne medicine
Dr Svetlana Lomović / spec fizikalne medicine i rehabilitacije
Dr Ana Špadijer / spec neurologije
Prim. dr Željko Radić / spec neurologije