Problemi kičmenog stuba- bolest današnjice

Uzroci bola u vratu i leđima su različitog porekla. Mnogobrojni su i mogu biti povezani  oboljenjima kičme, ali i drugih organskih sistema. Neophodno je pre započinjanja lečenja postaviti tačan uzrok bola.
Potrebno je prvo obaviti klinički pregled lekar specijaliste, često uz multidisiplinarni pristup oboljenju i uraditi adekvatnu medicinsku dijagnostiku- RTG, UZ, MSCT, NMR, EMNG.

Individualni pristup pacijentu u našoj zdrvstvenoj ustanovi za bolna stanja kičmenog stuba poodrazumeva sveobuhvatnu dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih stanja vezanih za kičmeni stub.
Najčešći uzroci bola usled oboljenja kičmenog stuba:
- Hernija diska
- Degenerativna bolest diska
- Stenoza spinalnog kanala- suženje spinanog kanala
- Spondilolisteza
- Bol malih (fasetnih) zglobova kičme

 

Magnetna rezonanca AKCIJA

Magnetna rezonanca AKCIJA

U našoj zdravstvenoj ustanovi moguće je snimiti jednu regiju kičme po akcijskoj ceni ponedeljkom i petkom 9,300.00RSD i celu kičmu (C, TH, LS) po ceni 26,500.00RSD umesto 34.000.00RSD, svakim radnim danom i subotom.

10900 RSD9800 RSD

 

DEFORMITETI KIČMENOG STUBA

Sve izraženiji problem posebno u mlađoj populaciji predstavljaju deformiteti kičmenog stuba - skolioze, hiperkifoze.
Neopertivno lečenje ovih deformiteta moguće je u našoj ustanovi u konsultaciji sa spinalnim ortopedima i fizijatrima i kroz korektivne vežbe i ostle modalitete fizikalne terapije.
Skolioza je kompleksan deformitet kičmenog stuba koji je posledica rotacije i bočnog krivljenja pršljenova što dovodi do formiranja krivine i poremećaja balansa kičmenog stuba. Tokom razvijanja skolioze dolazi i do strukiturnih deformiteta na rebrima i karlici. Hiperkifoza je primarno deformitet kičmeno stuba koji se javlja u torakalnom (grudnom) delu sa posledičnim poremećajem balansa tela u saitalnoj ravni.
Najteži oblici hiperkifoza su posledica urođenog oboljhenja pršljenova (kod kongentitalne hiperkifoze) ili pokrovnih pločica pršljenova (Scheurmnnova bolest). Na sreću u populaciji su kao uzrok češće posturalne skolioze koje su posledica smanjene snage mišića leđa i skraćenostri prednjih ramenih i grudnih mišića.
Kao kompezacija kifotičnog lošeg držanja javlja se izražena lordoza lumbalnog i vratnog dela kičme.

Neoperativno lečenje deformiteta kičmenog stuba se u našoj ustanovi sprovode fizikalnom terapijom:

  • Elektro terapija (galvanska struja i elektroforeza lekova, interferentne i dijadinamske struje, TENS terapija)Ultrazvučna terapija
  • Laser terapija
  • Vakuum terapija
  • Kineziterapija
  • Magnetna terapija
  • Masaža (terapeutska i sportska)

Fizikalne terapije su stručno vođeni i dozirani od strane lekara - specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije a sprovode ih viši fizioterapeuti uz nadzor lekara.

 

Sve oblike dijagnostike i neoperativno lečenja možete sprovesti u našoj ustanovi pod nadzorom stručnih lekara:

Prim dr Aleksandar Čurčić / spec ortopedije
Prim. dr sc. med. Aleksandar Radunović / spec ortopedske hirurgije i traumatologije
Prim. mr sci. med. Biljana Stojanović / spec neurologije i fizikalne medicine
Dr Svetlana Lomović / spec fizikalne medicine i rehabilitacije
Dr Ana Špadijer / spec neurologije
Prim. dr Željko Radić / spec neurologije