MSCT zglobova-kada se radi i kako se izvodi?

Šta je MSCT zglobova?

Kompjuterizovana tomografija (MSCT) zglobova je neinvazivno dijagnostičko snimanje koje se u mišićno-zglobnom sastavu najčešće izvodi na traženje specijaliste ortopeda, fizijatra, traumatologa ili radiologa kada specijalista smatra da se može dobiti dodatne informacije koje će mu pomoći u planiranju lečenja ili preoperativnoj pripremi pacijenta.

Kada se koristi MSCT zglobova?

  1. prelomi kostiju (CT ramena, CT podlaktice, CT nadlaktice, CT ručnog zgloba, CT šake, CT stopala, CT potkoljenice, CT natkolenice,CT koljena, CT kuka)
  2. maligniteti
  3. infekcija kostiju
  4. kongenitlne koštnozglobne promene
  5. degenerativne promene
  6. druge patološke promene

Kako se izvodi MSCT zglobova?

Zdravstvena ustanova MR Čukarica opremnjena je novim Siemens aparatom.

Uređaj je oblika velikog prstena u kojem se nalazi cev sa rendgen zrakama i detektorima. Sto na kojem leži pacijent se pomera napred i nazad. U toku pregleda je jako bitno da pacijent ostane u potpunosti miran, jer i najmanji pokreti utiču na kvalitet pregleda.
Prostorija je ozvučena, snimanje prati radiolog i rendgen tehničar koji ga i izvodi. Snimke opisuje lekar specijalista radiologije.
Za snimanje MSCT zglobova nije potrebno više od 15minuta.

Pregled za pacijente koju su preležali koronu AKCIJA

Pregled za pacijente koju su preležali koronu AKCIJA

Pregled obuhvata multislajsni skener pluća i pregled specijaliste pulmologa Prim.dr sc. med. Dobrivoje Novković / spec pulmologije.

13.900 RSD9.900 RSD

Kako se pripremati za snimanje MSCT zglobova?

Za snimanje kičmenog stuba na multislajsnom skeneru nije potrebna posebna priprema. Obući laganu pamučnu odeću bez metalnih dodataka, nakita i sličnih predmeta koju će Vam biti lako skinuti sa zgloba koji je potrebno snimiti.
Kod pozitivne alergijske reakcije na jodna kontrastna sredstva, treba obaviti premedikaciju kortikosteroidima i antihistaminicima koju možete dobiti od osoblja pri zakazivanju snimanja.

Pacijent sa sobom donosi nalaze krvi (urea i kreatinin), ne starije od 15 dana I svu medicinsku dokumentaciju.

Pregled kod trudnica predstavlja kontraindikaciju za snimanje.

Osobe koje imaju više od oko 120 kg, ne mogu pristupiti CT-u.


Lekari radiolozi koji obavljaju MSCT zglobova:

  1. Dr Ratko Stamatović / spec radiologije
  2. Dr Čedomir Lazović / spec radiologije