Holangiopankreatografija - MRCP snimanje indikacije

Šta je MRCP?

Holangiopankreatografija magnetnom rezonancijom (MRCP) je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se dobija detaljan prikaz hepatobilijarnog i pankreatičnog sistema koji uključuju jetru, žučnu kesu, pankreas, pankreatični kanal, žučne puteve.

Kada treba uraditi MRCP?

Indikacije za primenu MRCP-a su maligne opstrukcije žučnih puteva i pankreasnog kanala, sumnja na prisustvo kamena u žučnim vodovima i pankreatičnom kanalu, otkrivanje uzroka žutice, upalni procesi različite etiologije, tumorske promene žučnih vodova i okolnih organa, razvojne anomalije.

Kako se pripremati za MRCP?

Snimanje MRCP ne zahteva posebnu pripremu. Bitno je da sa sobom ponesite svu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na pregled kao i nalaze uree i kreatinina iz krvi. Metal u telu je kontraindikacija za snimanje, a metalne predmete kao što su nakit, novac, platne kartice slušne aparate, zubne proteze ostavićete u kabini za presvlačenje.

Kako izgleda pregled MRCP na magnetnoj rezonanci?

Radiološki tehničar će postaviti specijalnu zavojnicu oko regije stomaka. Tokom MR pregleda nalazite se unutar uređaja oblika cevi. Aparat stvara ponavljajuće zvukove zbog čega ćete dobiti posebne slušalice za uši ili zaštitne čepove koji prigušuju zvukove kako bi se prijatnije osećali.

Važno je biti maksimalno miran tokom pregleda jer se pri pomeranju stvaraju artefakti i slika neće biti prikladna za analizu.

MRCP se uglavnom radi bez kontrastnog sredstva. Eventualno ukoliko pacijent zajedno radi magnetnu rezonancu abdomena sa magnetnom holangiopankreatografijom, ukoliko je to potrebno prima se kontrastno sredstvo.

 

Holedoh je normalnog kalibra(do 6mm), glatkih kontura, bez intraluminalnih defekata.

Ducus hepaticus communis je normalnog položaja, dužine i kalibra, sa homogenim

intraluminalnim signalom.

Vidljivi delovi intrahepatičnih puteva imaju normalan izgled.

Insercija ductus cysticus-a je na očekivanom mestu.

Zučna kesica je normalne veličine,glatkih kontura i homogenog sadržaja.

Ductus pancreaticus je normalnog položaja,dužine i kalibra, homogenog sadržaja

i glatkih kontura.

 

Zaključak

lcterus non specificatus

Ne vide se znaci opstrukcije niti proširenja žučnih puteva.

Kontrola gastroenterologa

 

                                                                                                                 03.09.2020. Dr Siniša Čavić/ spec.radiologije

                                                                                                                                  

 

Lekari radiolozi koji obavljaju snimanje?

Dr Čedomir Lazović/ specijalista radiologije

Dr Pero Stupar/ specijalista radiologije

Dr Siniša Čavić/ specijalista radiologije

Mr sci. med. dr Dragutin Brankovič/ specijalista radiologije

 

Po završenom pregledu lekar specijalista radiolog odmah očitava i opisuje snimke, nakon čega dobijete nalaz i CD filmove. Lekar Vam precizno i detaljno objasni nalaz i da preporuku za dalji nastavak lečenja ili uputi u ogdovarajuću bolničku ustanovu.
Pregled obično traje oko 15 minuta.