Pregled dojki- koju dijagnostiku uraditi u zavisnosti od životne dobi?

U današnjem svetu, prepunom virusa, bolesti i ostalih zdravstvenih tegoba, bolest ne pita i ne bira, a najbolja odbrana od tumora i karcinoma leži u redovnim pregledima koji mogu na vreme otkriti problem i omogućiti jednostavno lečenje.

Skrining (rano otkrivanje raka dojke) posebno je važno kod žena koje imaju visok rizik od nastanka raka dojke (žene sa porodičnim opterećenjem čija je majka ili sestra imala rak dojke pre 50-te godine, rođake sa očeve strane imale rak dojke, koje imaju rođake koje su imale rak jajnika). Upravo iz tog razloga, bitno je da se vrši pravovremena kontrola – ultrazvukmamografija, magnetna rezonanca.

ULTRAZVUK DOJKI

Ultrazvuk je bezbolna i neškodljiva metoda, osnovni deo svakog pregleda, kojim se sa sigurnošću može razlikovati dobroćudni od zloćudnog čvorića. Od neprocenjive je vrednosti za mlade žene sa mastopatijom, žene sa postoperativnim ožiljcima, sa hormonskom terapijom i silikonskim implantatima. Ultrazvuk dojki bi sve žene trebalo da rade barem jednom godišnje, pogotovo one mlađe od 40 godina zbog obilnijeg žlezdanog tkiva koje sprečava detaljan pregled mamografom.

Ultrazvuk dojke je tehnika pregleda tkiva putem ultrazvučnih talasa koji prolaze kroz dojku. Ultrazvukom se analiziraju koža, potkožno masno tkivo, mlečne žlezde, eventualni čvorovi ili ciste u dojci. Ako se uoče sumnjive promene one se pod kontrolom ultrazvuka punktiraju i materijal se šalje na citološku analizu. Pregled dojki ultrazvukom nije kompletan bez pregleda limfnih čvorova u pazušnim jamama. Razlozi za pregled dojki ultrazvukom mogu biti redovna kontrola, bol u dojci, čvorić u dojci, koji može biti bezopasna mastopatija, dobroćudni tumor fibroadenom ili cista, a ponekad i zloćudna promena - rak dojke (karcinom dojke).

Pregled utrazvukom bi trebalo obavljati jednom godišnje nakon 30. godine života. Postupak je bezopasan, bez zračenja i u potpunosti bezbolan.

Ultrazvuk abdomena

Ultrazvuk abdomena

Ultrazvuk abdomena na popustu. Ordinirajući lekar je spec radiologije dr Gordana Žikić.

3.500 RSD2.000 RSD

MAMOGRAFIJA

Mamografija predstavlja zlatni standard u algoritmu pregleda dojki žena starijih od 40 godina. Nakon kliničkog pregleda od strane hirurga, podrazumeva rendgensko snimanje tkiva dojki u dve projekcije svake dojke, tako da radiolog opisuje četiri filma. Ukoliko postoji potreba vrši se snimanje dopunskim projekcijama, a nalaz se neretko dopunjuje i ultrazvučnim pregledom. Senzitivnost mamografskog pregleda zavisi od gustine tkiva dojki odnosno konstitucije pacijentkinje, menopauznog statusa, broja porođaja, dužine dojenja kao i drugih faktora.

Postoje dve mamografije, to su skrining (screening) i dijagnostička mamografija. Skrining mamografija je snimanje dojki zdravih žena u cilju detektovanja minimalnih tumora koji su klinički nepalpabilni, a dijagnostička mamografija predstavlja pregled žena koje dolaze sa simptomima vezanim za dojke ili palpabilnom promenom u dojci. U zakljčku mamografskog nalaza radiolog vrši klasifikaciju po BI RADS kategorijama što kliničarima pruža lakšu i bržu definiciju nalaza.

SZO preporučuje skrining (screening) mamografisanje na dve godine, dok kod dijagnostičke mamografije radiolog određuje dalji ritam pregleda.

KADA TREBA URADITI MAMOGRAFIJU?

 1. kad se pri dodiru oseti čvorić u dojci
 2. kod promene tvrdoće dojki ili dela dojki
 3. kada su uvećane žlezde ispod pazušne jame
 4. posle četrdesete godine života
 5. nasledni faktor

Mamografija u prvom redu jeste metoda kojom se otkriva početak tumora dojki. Što pre otkrijemo karcinom dojki, utoliko su bolje šanse da se ova bolest pobedi.

Između tridesete i četrdesete godine starosti trebalo bi uraditi prvu mamografiju radi prevencije u cilju ranog otkrivanja tumora.

Magnetna rezonanca MRCP

Magnetna rezonanca MRCP

Magnetna rezonanca žučne kese i žučnih puteva sa popustom. Snimanje je vodjeno stručnim timom naših radiologa od kojih po završenom pregledu dobijate očitan nalaz u pisanoj formi, kao i CD filmove.

12.100 RSD11.100 RSD

MAGNETNA REZONANCA DOJKI

Poslednjih nekoliko godina rak dojki popeo se na prvo mesto malignih tumora kod žena. Uzrok možemo tražiti promenjenim životnim navikama, većoj izloženosti stresu, konzumiranju drugačije vrste hrane nego u prošlosti, izloženosti štetnim hemijskim agensima i slično, kao i genetskoj predispoziciji raka dojki.

SIMPTOMI KOJI MOGU UPUĆIVATI NA RAK DOJKI:

 1. kvržica koja se opipava a drugačija je od ostalog tkiva
 2. otok tkiva koji ne prolazi
 3. nabiranje i uvlačenje kože
 4. zadebljanje kože oko bradavica
 5. promena oblika dojki
 6. crvenilo na koži dojki
 7. iscedak iz bradavice posebno ako je krvav ili smeđe boje

Magnetna rezonanca je vrsta pregleda kojom se pomoću velikog magneta, radiotalasa i računara dobijaju jasne slike ljudskog tela. Kod pacijentkinja koje imaju promene na dojkama magnetna rezonanca se koristi kako bi se odredilo da li je tkivo dojki dobroćudno ili zloćudno.

Pri snimanju magnetnom rezonancom vrši se procena proširenosti raka dojke kod žena kod kojih je rak dojke otkriven, koje je veličine tumorska masa, postoji li još tumorskih masa u istoj dojci, da li je tumorom zahvaćen okolni mišić, da li je zahvaćena druga dojka, postoje li uvećani limfni čvorovi koji mogu ukazivati na širenje bolesti van dojke.

Pregled za pacijente koju su preležali koronu AKCIJA

Pregled za pacijente koju su preležali koronu AKCIJA

Pregled obuhvata multislajsni skener pluća i pregled specijaliste pulmologa Prim.dr sc. med. Dobrivoje Novković / spec pulmologije.

13.900 RSD9.900 RSD

Magnetna rezonanca dojki nam može dati dalju informaciju da li je potrebna biopsija promene ili samo praćenje opisane promene. Kada se u lečenju dijagnostikovanog tumora, koristi hemioterapija u cilju smanjivanja tumorske mase pred operaciju, magnetnom rezonancom se prati efekat primenjene terapije.
Takođe možemo je koristiti kod sagledavanja stanja implanta nakon ugradnje ili utvrđivanja mogućeg pucanja implanta.

Preporučujemo svim ženama da redovno jednom godišnje urade dijagnostičke preglede dojki kako bi se pravovremeno uočile moguće promene u tkivu dojki. Ranim otkrivanjem raka dojki prognoza bolesti značajno se poboljšava. Uspešna dijagnostika bolesti dojki se obavlja uz pomoć priznatih lekara sa Onkološkog Instituta Beograd, poznatih kao najstručnijih i najrevnosnijih u oblasti medicine kojom se bave.