Kada se radi magnetna rezonanca glave, a kada angiografija glave?

Šta je magnetna rezonanca glave, a šta magnetna rezonanca krvnih sudova glave (angiografija)?

Magnetna rezonanca glave je neinvazivna superiorna metoda I pravi put ka pronalaženju uzroka glavobolje, vrtoglavice  a što je ujedno i putokaz ka njenom saniranju. Razlog glavobolje može biti mnogobrojan- najbanalnija stvar, kao što je kupovina neadekvatnih naočara za vid do ozbiljnijih zdravstvenih poteškoća koje zahtevaju urgentno reagovanje, jer smo svesni da uspešnost lečenja zavisi od prevencije bolesti I ranog otkrivanja, pogotovo kad su upitanju tumorske promene.

Najvažnije od svega je utvrditi pravi uzrok  česte glavobolje jer ona neretko može biti “upozoravajući alarm”, odnosno simptom pak ozbiljnije bolesti.  Odustajući od dodatnih pretraživanja uzroka bolesti ili, što je najčešći slučaj, prekidajući terapiju lekovima, čim bol nestane I tako do nove glavobolje je jedan od slučajeva sa kojima se često susrećemo.

Magnetna rezonanca male karlice

Magnetna rezonanca male karlice

Snimanje magnetne rezonance male karlice vodjeno stručnim timom naših radiologa od kojih po završenom pregledu dobijate očitan nalaz u pisanoj formi, kao i CD filmove.

12.100 RSD11.100 RSD

Magnetna rezonanca glave je dijagnostička metoda kojom se dobija precizan prikaz moždanog tkiva i drugih lobanjskih struktura. Magnetnom rezonancom glave sagledavamo tkivo mozga, pomoću koje se mogu otkriti-  tumori mozga, upalni procesi mozga, krvarenja u mozgu, traumatske povrede glave, ciste, da li je prisutan moždani udar – šlog, neurološka oboljenja kao što je multipla skleroza.

Dok se angiografija koristi u dijagnostici promena na krvnim sudovima. Magnetna rezonantna angiografija se koristi za generisanje snimaka arterija. Omogućava prikaz najfinijih anatomskih struktura, kao što su kranijalni nervi, strukture unutrašnjeg uha, sadržaj kavernoznih sinusa i orbita, i kvalitetan prikaz arterijskih krvnih sudova glave i vrata, sa detekcijom patoloških stanja- stenoze (suženja), okluzija (začepljenja) ili aneurizme (dilatacije-proširenja) krvnog suda i mogućeg rizika rupture.

Magnetna rezonanca MRCP

Magnetna rezonanca MRCP

Magnetna rezonanca žučne kese i žučnih puteva sa popustom. Snimanje je vodjeno stručnim timom naših radiologa od kojih po završenom pregledu dobijate očitan nalaz u pisanoj formi, kao i CD filmove.

12.100 RSD11.100 RSD

Ukoliko imate česte glavobolje ili vrtoglavice I nedoumici ste (i nakon pročitanog bloga) sta je potrebno uraditi snimanje glave ili krvnih sudova (angiografiju) preporučujemo savetovanje sa lekarom specijalistom koji na osnovu na osnovu kliničke procene I anamneze donosi zaključak potrebnog snimanja. Konsultacije u zdravstvenoj ustanovi “MR Čukarica” su besplatne.

 

Priprema za pregled magnetnom rezonancom

Lekari radiolozi koji obavlju MR glave I MR angiografiju?

  1. Dr Čedomir Lazović / spec radiologije
  2. Dr Vladimir Debeljković / spec radiologije
  3. Dr Pero Stupar / spec radiologije
  4. Dr Faris Crnovršanin / spec radiologije
  5. Dr Ivan Bogićević / spec. radiologije