Dopler krvnih sudova nogu

Šta je Doppler krvnih sudova?

Kolor doppler krvnih sudova je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda kojom se može meriti protok krvi kroz krvne sudove vrata, ruku ili nogu.

Kolor funkcija omogućava pregled krvnih sudova, arterija i vena kao i patoloških promena na njima (suženje, proširenje, krvni ugrušci).

 

Doppler funkcija omogućava merenje protoka i brzine krvi kroz krvne sudove. Ovom metodom se mogu otkriti suženja krvnih sudova, ali i njihova proširenja (aneurizme). Na arterijama se mogu videti naslage ili plakovi koji sužavaju šupljinu krvnog suda. Doppler ultrazvukom može se otkriti tromboza – delimično ili potpuno zapušenje arterije ili vene ugruškom krvi. Takođe se mogu dijagnostikovati proširene (varikozne) vene i odrediti stepen proširenja.

 

Doplerov efekat, iskorišćen je kao nadogradnja klasične ultrazvučne dijagnostike, i radi se pomoću istog aparata.

Indikacije ( simptomi ) za kolor doppler nogu?

Primenjuje se isti princip ultrazvučnog merenja na arterijskom i venskom sistemu nogu (dvodimenzionalni prikaz) počev od arterija karlične regije sve do distalnih delova stopala. Ovi pregledi su naročito značajni kod bolesnika sa dijabetesom, uznapredovalom arteriosklerozom, kod hiperlipidemija i pušača, ali i kod posebnih-ređih oblika vaskularnih oboljenja kao što je Burgerova bolest. Ova metoda je značajna i za otkrivanje i praćenje promena u površnom i dubokom venskom sistemu nogu (varikoziteti, tromboze, tromboflebitisi).

 

 

  • proširene vene

  • otok nogu, promena u boji kože

  • povrede

  • priprema za opreraciju vena, postoperativno praćenje

  • bol pri hodu

  • u rizičnu grupu spadaju pacijenti sa povišenim pritiskom, dijabetesom, aterosklerozom, pušači...

 

Kako izgleda nalaz kolor dopplera nogu?

Ehoangiografija donjih ekstremiteta

Morfološki nalaz ukazuje na uznapredovale aterosklerotske promene u strukturi intime, sa difuznim suženjem svih arterija nogu.

Na nivou obe AA ili ex izrazito usporen protok, sa redukovanim pulsnim talasom. U daljem toku na obe AFS, obe aa.popl. se registruje pulsni talas takodje redukovane amplitude u meri proximalone stenoze / vaortnoilijačni segment ! Distalna trećina obe ATP, obe ATA i ADP bez pulsnog talasa.

POTREBAN MSCT angiografija abdominalne aorte, ilijačnog dela arterija, kao I arterija nogu.

Sa ovim nalazom pregled kod vaskularnog hirurg!

Prof. dr Zoran Hajduković, internista endokrinolog

 

 

Priprema za pregled?

Pregled nije neprijatan i ne nosi nikakav rizik. Nikakva posebna priprema nije potrebna i nakon pregleda možete se vratiti uobičajenim aktivnostima. Pacijent dobija nalaz sa sličicama kolor dopplera, kao i objasnjenje i savetovanje daljeg toka lečenja ili kontrole.

 

 

Doktor specijalista koji obavlja pregled?

Pregled obavlja Prof. dr Zoran Hajduković – internista endokrinolog, sa Vojnomedicinske akademije ( VMA ).