Uvećanje prostate- urografija

Šta je prostata, njena funkcija u organizmu?

Prostata je žlezda muškog reproduktivnog organa. Smeštena je tačno ispod mokraćne bešike. U normalnom stanju veličine je kestena. Uretra (cevčica kojom mokraća izlazi iz bešike) prolazi tačno kroz sredinu prostate. Osnovna funkcija prostate je da proizvodi semenu tečnost koja štiti i obogaćuje spermu i prenosi je u uretru, u toku ejakulacije.

Prostata se uvećava uglavnom kod straijih muškaraca i to stanje naziva se Benigna Hiperplazija Prostate (BHP)- nemaligni, prekomerni rast ćelija prostate. Učestalost benignog uvećanja prostate se povećava sa godinama jer je proces vezan za starenje gde hormon testosteron i njegovi derivati imaju značajnu ulogu u kontroli rasta prostate. Kako se prostata uvećava (hiperplazija) tako se mokraćna cev sužava I dovodi do pojave različitih simptoma.

Ovo uvećanje prisutno je kod 80% muškarac starijih od 40 godina.

 

 

Simptomi uvećane prostate?

Tegobe koje izaziva uvećana prostata mogu nastati lagano i dugo se javljati bez intenziviranja tegoba, ili uz lagano pogoršanje. Sa druge strane, nekada se kao prva tegoba javi potpuna nemogućnost mokrenja, i to najčešće nakon prehlade, sedenja na hladnoj podlozi i sl.

Kod pacijenata koji imaju dobroćudno uvećanje prostate (BPH) najčešće se javljaju tegobe koje mogu biti – opstruktivni simptomi:

 

 • Usporeno ili odloženo

 • slab mlaz

 • nepotpuno pražnjenje (nagon za mokrenje se javlja odmah nakon završetka prethodnog akta mokrenja)

 • isprekidanost mlaza

 • kapanje mokraće koje traje nekoliko sekundi pri kraju mokrenja

 

Ovim simptomima mogu da prethode, ili se zajedno sa njima jave simptomi nadražaja- iritativni simptomi mokraćne bešike, a to su:

 

 • nokturija (potreba za mokrenjem se javlja nekoliko puta tokom noći)

 • dizurija (bol pri mokrenju),

 • hematurija (prisustvo krvi u mokraći),

 • retencija mokraće (zastoj mokraće),

 • učestalije mokrenje,

 • urgentno mokrenje (jak I iznenadan nagon za mokrenjem),

 • inkontinencija (nekontrolisano isticanje mokraće).

Ako simptomi postanu problematičniji stanje može poboljšati lekovima ili operacijom. Pri dolasku do potpunog zastoja oticanja urina, tj. do retencije urina, urolog će najčešće privremeno plasirati urinarni kateter ili se stanje može poboljšati lekovima ili operacijom.

 

 

Uzrok nastanka?

Smatra se da muški polni hormini igraju određenu ulogu u procesu uvećanja prostate , ali se ne zna da li stimulišu uvećanje ili samo stvaraju povoljne uslove za njiov razvoj. Jedno od objašnjenja je da razmnožavanje ćelija nadmašuje smrt istih u određenoj životnoj dobi muškarca. Bez obzira na uzrok, uvećanje prostate može negativno uticati na bešiku I na mokraćni sistem uopšte.

 

 

Koji su faktori rizika?

Benigna hiperplazija prostate najverovatnije je normalan deo starenja kod muškaraca, uslovljen promenama hormonalnih balansa i uticaja na rast ćelija prostate. S toga faktor rizika je uzrast (50 – 80god) I način ishrane.

 

 

Kako se leči, da li je potrebno lečenje uvećane prostate?

Lečenje nije uvek potrebno. U nekim slučajevima uvećana prostate ne izaziva nikakve smetnje ili komplikacije. Da li je lečenje potrebno zavisi koliko smetnji simptomi izazivaju i ono obuhvata:

 

 • Praćenje i kontrola prostate (Ne postoji direktna veza između benignog uvećanja prostate i karcinoma prostate. Obe bolesti mogu postojati zajedno. Pošto je karcinom prostate jedan od najčešćih tumora kod muškaraca posle 45. godine, redovne kontrole stanja prostate su neophodne)
 • Uzimanje propisane terapije (alfa-blokatori, inhibitori 5-alfa-reductaze, kombinovna terapija)
 • Hirurško lečenje radi se kad pacijent ima izražene tegobe mokrenja (nemogućnost mokrenja, prisustvo krvi u urinu, slabost bubrežne funkcije, zaostajanje velike zapremine urina u mokraći koja dovodi do infekcija…)

Koji lekar vrši pregled I šta pregled uključuje?

Preglede obavlja  Dr Milomir Tufegdžić – specijalista urologije, iz gradske bolnice.

Pregled uključuje razgovor sa urologom, rektalni tuše, ultrazvučni pregled prostate, laboratorijske analize krvi (PSA) i dodatne preglede ako je potrebno- intravenska urografija ili CT urografija.