Doppler krvnih sudova vrata

Šta je Doppler krvnih sudova?

Kolor doppler krvnih sudova je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda kojom se može meriti protok krvi kroz krvne sudove vrata, ruku ili nogu.

Kolor funkcija omogućava pregled krvnih sudova, arterija i vena kao i patoloških promena na njima (suženje, proširenje, krvni ugrušci).

Doppler funkcija omogućava merenje protoka i brzine krvi kroz krvne sudove. Ovom metodom se mogu otkriti suženja krvnih sudova, ali i njihova proširenja (aneurizme). Na arterijama se mogu videti naslage ili plakovi koji sužavaju šupljinu krvnog suda. Doppler ultrazvukom može se otkriti tromboza – delimično ili potpuno zapušenje arterije ili vene ugruškom krvi. Takođe se mogu dijagnostikovati proširene (varikozne) vene i odrediti stepen proširenja.

Doplerov efekat, iskorišćen je kao nadogradnja klasične ultrazvučne dijagnostike, i radi se pomoću istog aparata.

Indikacije ( simptomi ) za kolor doppler vrata?

Pregledaju se arterije i vene karotidnog i vertebralnog arterijskog sliva u vratnoj regiji. Procenjuje se debljina zida arterijskih krvnih sudova, stepen eventualnih suženja, odnosno stepen arterioskleroze. Na osnovu dobijenih vaskularnih parametara zaključuje se da li postoji riizik za moždanu ishemiju i cerebrovaskularnu bolest.

  1. vrtoglavica, nestabilnost pri hodu
  2. glavobolja
  3. moždani udar, neurološka oboljenja
  4. ateroskleroza
  5. povišen holesterol i trigliceridi u krvi
  6. kod osoba sa dugogodišnjim dijabetesom ili kod dugogodišnjih pušača
  7. kod osoba sa genetskom komponentom
Ultrazvuk vrata

Ultrazvuk vrata

Ultrazvuk štitne žlezde, ordinirajući lekar je spec radiologije dr Gordana Žikić

3.500 RSD2.500 RSD

Kako izgleda nalaz kolor dopplera vrata?

Ehoangiografija karotidnih i vertebralnih arterija

Morfološki nalaz ukazuje na difuzno zadebljanje intme ali duž obe ACC, duž vidljivog dela obe ACI i ACE kao i na aa vertebralis nema okluzivnih promena.

Nalazi se zadovoljavajući karotidni i vertebralni arterjisi protok.

Prof. dr Zoran Hajduković, internista endokrinolog

Priprema za pregled?

Pregled nije neprijatan i ne nosi nikakav rizik. Nikakva posebna priprema nije potrebna i nakon pregleda možete se vratiti uobičajenim aktivnostima. Pacijent dobija nalaz sa sličicama kolor dopplera, kao I objasnjenje I savetovanje daljeg toka lečenja ili kontrole.

Doktor specijalista koji obavlja pregled?

  1. Prof. dr Zoran Hajduković / spec internista endokrinolog
  2. Dr Jugoslav Petrović / spec opšte hirurgije