Pregled tankog creva - MR enterografija

MR ENTROGRAFIJA  je dijagnosticka metoda koja omogućava precizan i detaljan pregled tankog creva bez jonizujućeg zračenja.

 

 

Koristi se za dijagnostiku:

 

      1. Kronove bolesti
      2. zapaljenskih bolesti creva
      3. apscesa, fistula
      4. opstrukcije creva
      5. tumora tankog creva
      6. celijakije
      7. i drugih patoloških promena

 

Pregled može trajati od 30 minuta do sat vremena. Neophodno je sa sobom poneti nalaze  uree i kreatinina (ne starije od 10 dana), kolonoskopiju i svu medicinsku dokumentaciju vezanu za pregled  (ultrazvučne nalaze abdomena i male karlice,…). U našu ustanovu pacijentkinja dolazi na pregled gastroenterologa, gde je na osnovu uvida u medicinsku dokumentaciju i kliničkim pregledom ustanovljeno da je potrebno uraditi dijagnostiku tankog creva. 

 

 

Magnetna rezonanca dojki

Magnetna rezonanca dojki

Najsavremenija dijagnostička metoda u ranom otkrivanju bolesti (tumora) dojki - MR dojki, vodjena stručnim timom Onkološkog instituta. Cena snimanja je sa uračunatim kontrastnim sredstvom.

20.000 RSD18.500 RSD

MR enterografija

 

Nakon peroralne pripreme sa 2% rastvorom manitola i davanja spazmolitika u toku 2h30min. praćena je pasaža kroz tanko i debelo crevo BFFE/BH sekvencama u koronalnoj ravno sa pacijentom potrbuške i na ledjima.

 

Dobijen je korektan prikaz jejunalnih i ilealnih vijuga,kao i debelog creva čitavom dužinom.
Vijuge tankog creva su normalnog rasporeda i dužine, bez znakova patološke dislokacije, kao i bez znakova patoloških promena na zidu creva.Terminalni ileum je u dužini od 6 cm, zadebljalog zida koji se postkontrastno prebojava, nešto užeg lumena.
Debelo crevo je prikazano čitavom dužinom,sve do rektalne ampule. Normalne je dužine, bez patoloških zadebljanja zida, normalne haustracije.
Nema abscesnih kolekcija niti vidljivih fistula.

 

ZAKLJUČAK

 

Nalaz najpre odgovara aktivnoj IBD terminalnog ileuma.

 

Čedomir Lazović, specijalista radiologije

 

 

Po završenom pregledu, pacijentkinja je vraćena kod gastroenterologa na završnu obradu i dalji tretman lečenja.