MAGNETNA REZONANCA CELE KIČME (CERVIKALNA, TORAKALNA I LUMBALNA) - SKRINING

Moderan način života, poslovi vezani za dugotrajna sedeća zanimanja, životna dob pacijenta, često dovode doproblema sa bolom ili i trnjenjem duž ruku, nogu ili širenjem u međurebarni prostor. Degenerativne promene ( spondiloza, diskus hernija, spondilartroza ,..), povredekičme i kičmene moždine, urođeni deformiteti kičmenog stuba najčešće dovode do ovakvih ili sličnih simptoma.

MAGNETNA REZONANCA CELE KIČME - SKRINING

PREGLED URAĐEN KORONALNIM PRESECIMA U T2 SEKVENCI, SAGITALNIM PRESECIMA U T1, STIR I T2 SEKVENCI I AKSIJALNIM KROZ LUMBALNE IV PROSTORE U SEKVENCI T2 PO TOTAL SPINE PROTOKOLU

SEM LAKO IZRAVNATE OSOVINE TORAKOLUMBALNE KICME ANGULACIJA KICMENOG STUBA JE U GRANICAMA NORMALNOG UZ LAKU SKOLIOZU LUMBALNOG DELA U LEVU STRANU OČUVANI VISINA I SIGNAL KORPUSA NEMA FRAKTURE, DISLOKACIJE I TU INFILTRACIJE.
INCIPIJENTNA SPONDILOZA.U L1 KORPUSU MINIMALNI HEMANGIOM.
POCETNO BUBRENJE IV DISKA C-5 PO LEVOJ STRANI.
U GRUDNOM SEGMENTU BEZ PRORUZIJE/EKSTRUZIJE.

U VISINI L-4 I L-5 IV PROSTORA VIDI SE MINIMALNA DORZOMEDIJALNA PROTRUZIJA MEKOG JEDRA BEZ KOMPRESIJE KORENOVA. MEDULA NORMALNOG IZGLEDA I SIGNALA A MEDULARNI KONUS SE ZAVRŠAVA U VISINI L-1 IV PROSTORA .

ZAKLJUČAK : LAKE SPONDILOTICNE PROMENE, BUBRENJE LEVO C-5, DORZOMEDIJALNE PROTRUZIJE LAKSEG STEPENA L-4 I L-5, HEMANGIOM I L1

                                                                                                                                                Dr  Stavrić Tomislav, radiolog

 

Po skrining pregledu celog kičmenog stuba, kod pacijentkinje su utvrđene lake degenerativne promene, i minimalne promene u vratnoj i lumbalnoj regiji bez posledičnog pritiska na korenove živaca, nakon čega je pacijentinja pregledana od strane specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije gde joj je ordiniran program fizikalne terapije koje pacijent može da sprovede u našoj ili drugoj referentnoj ustanovi za rehabilitaciju.