Ukoliko Vas bolno rame ometa u izvođenju svakodnevnih aktivnosti  ili  sportskih aktivnosti,  u našoj  zdravstvenoj ustanovi možete pronaći stručno osoblje koje će Vam pomoći da se oporavite od povrede  i savetovati Vas kako da bezbolno nastavite sa svojim aktivnostima, koje do sad zbog bola niste bili u stanju da obavljate. 

" />

Magnetna rezonanca ramenog zgloba

Ukoliko Vas bolno rame ometa u izvođenju svakodnevnih aktivnosti  ili  sportskih aktivnosti,  u našoj  zdravstvenoj ustanovi možete pronaći stručno osoblje koje će Vam pomoći da se oporavite od povrede  i savetovati Vas kako da bezbolno nastavite sa svojim aktivnostima, koje do sad zbog bola niste bili u stanju da obavljate. 

 

U našoj ustanovi omogućavamo individualan pristup svakom pacijentu, na čelu sa vrhunskim timom iskusnih lekara- specijalista radiologije, ortopedije, fizijatrije, reumatologije...,  i dijagnostiku koštanog, mišićnog sistema putem rentgena, ultrazvuka mekog tkiva, multislajnog  skenera i magnetne rezonance.

 

 

MR pregled ramenog zgloba - prikaz slučaja


Pregled je radjen u TSE  i Ffe sekvencama u aksijalnoj,sagitalnoj i koronalnoj ravni sa T1W i T2W vremenima relaksacije
Glava humerusa je normalnog oblika i zglobljava se sa normalno razvijenom glenoidnom čašicom.
Artikularne površine su glatke i imaju normalnu debljinu korteksa.
Širina zglobnog prostora je normalna i nema izliva.
Glenoidni labrum je sa minimalnom nekompletnom lezijom tipa delaminacije u nivou prednje gornjeg aspekta a intaktan na svim ostalim stranama.


Akromioklavikularni zglob je normalnog oblika,bez hipertrofije i izliva.Subakromialno masno jastuče je intaktno.
Mišići koji čine rotatore manžetne imaju normalan oblik.
Supraspinatus je normalnog položaja,širine uz normalan muskulotendinozni spoj, ocuvanih rubnih kontura ali izmenjenog signala intersticijalno uzduzno a minimalno u nivou tetive a bez lezije kostanog mesta insercije-nalaz u smislu lakog tendinitisa sa ili bez incipijentnog gubitka kontinuiteta pojedinih vlakana.
Tetiva bicepsa je normalna i očuvana u bicipitalnom žljebu.Ostali mišići koji prekrivaju rameni zglob imaju normalan MR izgled.

 


Zaključak

Nepotpuna lezija prednjeg gornjeg labruma, laka izmena signala intersticijalno tetive supraspinatusa. 

 

 

Dr Stavrić Tomislav, specijalista radiologije