" />

Maligne bolesti lumbalne kičme

VAŽNOST PRAVOVREMENE KONTROLE ZDRAVSTVENOG STANJA

Sve česće jesmo svedoci da bolest ne bira godine, pa su tako  i one najteže – maligne bolesti sve učestalije. Zato je jako bitno da slušate svoje telo, savetujete se sa zdravstvenim radnicima  i redovno kontrolišete svoje zdravstveno stanje.

Pacijent je upućen od strane ortopeda sa kliničkom slikom lumboišijalgije.

 

 

MR PREGLED LUMBOSAKRALNE KIČME

Pregled je uradjen nativno STIR, SET1W i FSET2W sekvencama, sagitalnim presecima i FSET2W sekvencom, aksijalnim presecima. Sa kontrastom pregled je uradjen SET1W sekvencom sagitalnim i aksijalnim presecima.

Očuvana lumbalna lordoza.

Pršljenska tela su normalnog visinskog promera. Korpusi L/S kičme su izbočenih posteriornih kontura, sa zonama pojačanih signala u T2W relaksacijama i hipointenznih signala u T1W relaksacijama. Zone izmenjenog intenziteta signala postoje i na sakrumu.

Postkontrastno i u STIR sekvenci navedene zone pojačavaju intenzitet signala. Na korpusu L1 koštana tumefakcija se propagira u spinalni kanal, komprimuje duralnu vreću i neuralni radiks L2 na levoj strani.

Koštana tumefakcija na pršljenskom telu L5 propagira se u spinalni kanali u kontaktu je sa oba neuralna radiksa S1. Na svim ostalim pršljenskim telima vide se koštane tumefakcije.

 

Zaključak: Opisane promene na lumbalnim pršljenima i sakrumu najpre odgovaraju sekundarnim depozitima. Ukoliko to klinički interes nalaže može se ponoviti scintigrafija skeleta.

 

Mr sci. med Dragutin Branković, radiolog

 

 

Na pregledu magnetnom rezonancom zbog uočenih promena, aplikovano je paramagnetno  kontrastno sredstvo,nakon čega je ustanovljeno da se radi o sekundarnim depozitima. Pacijentu je predloženo da se uradi scintigrafija skeleta, a nakon toga da se javi u nadležnu referentnu ustanovu.