Magnetna Rezonanca Pregled Lumbalne Kičme

Pregled se najčešće obavlja u slučaju dugotrajnog bola u donjem delu leđa koji ne prolazi ili se pogoršava nakon terapije ili fizikalnog tretmana.

 

Drugi nešto ređi razlozi za pregled su: bol u donjem delu leđa sa povišenom telesnom temperaturom, posttraumatska stanja, bol u donjem delu leđa kod prethodne maligne bolesti ili sumnje na zloćudnu bolest, urođene anomalije kičmenog stuba, a hitna indikacija za pregled je nemogućnost ili slabije kontrolisanje crevnog pražnjenja i mokrenja.

 

Najčešći uzrok simptoma su degenerativne bolesti "habanje" kičmenog stuba; diskus hernije "proklizavanje" diska /meko tkivo između dva pršljena/, u kičmeni kanal, sa ili bez pritiska na nerve, artroza-degenerativno oštećenje malih zglobova, suženje kičmenog kanala, oštećenje pokrovnih-terminalnih ploča pršljenskih tela.

 

Ređi uzroci su zapaljenske, reumatološke, traumatske promene sekundarni depoziti-metastaze na pršljenskim telima, zatim primarni tumori kičmenog stuba i kičmenog kanala.

 

Retko je potrebna aplikacija intravenskog kontrasta /kada su u pitanju tumorske promene, lokalizovanje zapaljenske promene, i postoperativna stanja/. 
Alergijske reakcije na kontrast su yanemarive ali davanje kontrasta može da bude štetno kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega.

 

Magnetna rezonanca kičme AKCIJA

Magnetna rezonanca kičme AKCIJA

U našoj zdravstvenoj ustanovi moguće je snimiti jednu regiju kičme po akcijskoj ceni ponedeljkom i petkom 9.800RSD i celu kičmu (C, TH, LS) po ceni 27.500RSD , svakim radnim danom i subotom.

10.900 RSD9.800 RSD

 

Sam pregled traje oko 15-20 minuta i pacijent mora da bude miran u toku snimanja. Čitavo vreme snimanja ga posmatra radiološki tehničarkoji obavlja snimanje.
Pregled je bezbolan i nema nikakvog štetnog dejstva na zdravlje-nema jonizujućeg zračenja.
Postoje stanja u kojima pregled ne može da se obavlja /postavljeni "pace maker-pejsmejker",
metalni klipsevi kod operacije aneurizmi arterija mozga, kohlearni implanti, određene vrste vaskularnih stentova, metalna strana tela-geleri/.