Značaj Ginekološkog Pregleda

Reproduktivno zdravlje žene, u velikoj meri se može sacuvati i unaprediti redovnim ginekološkim pregledima.

 

Ginekološki problemi mogunastupiti u najranijem decijem uzrastu, tokom pubertetskog razvoja devojcice ireproduktivnog perioda žene ali i u periodu menopauze.

 

Ginekološki pregled seobavlja preventivno a ne samo kod pojave tegoba ili poremecaja zdravlja. Preventivni ginekološk pregledi se obavljaju na godinu dana a podrazumevajuskrining na premaligna i maligna obolenja grlica materice (PAPA nalaz ikolposkopija) i ultrazvucni pregled male karlice.

 

Tokom pregleda ce se popotrebi uraditi i dodatna ispitivanja ali i dati saveti u vezi kontacepcije iplaniranja trudnoce.

 

Poseban period u životu svake žene je period trudnocetokom koje je potreban intenzivniji nadzor i pracenje zdravlja buduce majke alii rasta i razvoja ploda, sve do porodaja.