Pregled Kolena Na Magnetnoj Rezonanci

Pregled kolena na magnetnoj rezonanci je jedina metoda kojom mogu da se prikažu sve bitne strukture zgloba kolena, koje se u celini ne vide ni na jednom drugom pregledu: na rentgenskom pregledu, ultrasonografiji ili CT-u - kompjuterizovanoj tomografiji.

 

Pregled magnetnom rezonancom je bezbolan i potpuno neškodljiv za zdravlje zato što nema štetnog, jonizujućeg zračenja. Pregled se ne može obavljati ukoliko pacijent ima pejs mejker "pace macker", metalne klipsove od operacije koji su starijeg datuma, protezu kuka starijeg datuma koja nije od plemenitog metala i stentove u krvnim sudovima starijeg datuma. U tom slučaju treba pitati hirurga koji je operisao pacijenta da li te proteze, stentovi podležu magnetizaciji u magnetnom polju i da li pacijent može da se snimi na magnetnoj rezonanci.


Pacijenti sa gelerima i stranim metalnim telima ne smeju se snimati na magnetnoj rezonanci. Pregled obično traje 15 do 20 min. I pacijent se ne sme pomerati. Tokom snimanja pacijent je u stalnom kontaktu sa rentgen tehničarem, a po potrebi i sa lekareom.

 

Pregled kolena na MR aparatu (magnetnoj rezonanci) obavlja se kod bolova ili oticanja kolena kao i kod poremećene funkcije kolena. Pregledom se otkrivaju izlivi u kolenu različitog porekla. Pregled služi za dijagnostikovanje traumatskih oštećenja; rascepa i prekida ligamenata, rascepa meniskusa, oštećenja zglobnih hrskavica, tetiva, kosti.

 

 

Magnetna rezonanca MRCP

Magnetna rezonanca MRCP

Magnetna rezonanca žučne kese i žučnih puteva sa popustom. Snimanje je vodjeno stručnim timom naših radiologa od kojih po završenom pregledu dobijate očitan nalaz u pisanoj formi, kao i CD filmove.

12.100 RSD11.100 RSD