Magnetna Rezonanca Glave

Magnetna rezonanca glave je metoda izbora u dijagnostici zapaljenskih procesa mozga i moždanih ovojnica, krvarenja unutar lobanje, cista, tumora mozga, parazitarnihoboljenja sa pojavom cista u tkivu, hronicnih glavobolja i ostalih neuroloških oboljenja.

 

 

Magnetna rezonanca pregled endokranijuma:

Pregled je uraden aksijalnim presecima u T1, T2 i FLAIR sekvenci i koronalnim u T2 sekvenci.

Veca arahnoidalna cistatemporalno sa desne strane koja lako potiskuje okolni parenhim ali bez njegove izmene signala promera oko 65x40x30mm.
U moždanom parenhimu supra i infratentorijalno se ne vide fokalne izmene signala.
Komorni sistem normalnog položaja i promera.
Sulkusi nisu prošireni.
Nema znakova ekspanzivnog procesa ni ekstravazata intrakranijalno.