Dijagnostika i Lečenje Problema Kičmenog Stuba

Bolovi u kičmenom stubu mogu biti različitog porekla. Može se govoriti o mišićnom bolu, bolu koji je diskogenog porekla, bol mogu provocirati nestabilnosti kičmenih pršljenova ili problem bola može biti u samim pršljenskim telima. U zavisnosti od dijagnostike, stanja pacijenta i simptoma, lečenje se može sprovoditi kao konzervativno (medikamentozno i fizikalno) i kao hirurško.

 

Primer pacijentkinje koja je stara 40 godina. Javila se u zdravstvenu ustanovu zbog pojave bolova u vratnoj regiji i širenjem bola u potiljak. Takođe, bolovi su imali propagaciju u grudnu regiju, međurebarni prostor, a postojao je i bol koji se povremeno javljao u donjem delu leđa. Službenik je i kako se nenavodi trauma kičmenog stuba, pojava bolova se pripisuje sedatornomposlu, gde se usled dugog i nepravilnog sedenja ispred računara, bolovi pojačavaju.

 

Na predlog lekara, urađena je dijagnostika magnetnom rezonancom kičmenog stuba i ustanovljeno je sledeće:

 

 

MR pregled cele kičme:

Pregled je urađen sagitalnim presecima u T1 i T2 sekvenci i aksijalnim u bloku C2-6,Th7-9
Delimično je ispravljena vratna lordoza.
Očuvani su grudna kifoza i lumbalna lordoza.
Laka dekstrokonveksna skolioza lumbalne kičme.
Visina i signal korpusa su očuvani.
Nema znakova frakture, dislokacije i infiltracije.
Osteofit-disk kompleks dorzomedijalno u visini C-2,C-4 i C-5 iv prostora koji je u kontaktu sa medulom.
Male Schmorl-ove hernije torakolumbalne kičme
Početno bubrenje iv diska Th-7.
Minimalna dorzolateralna protruzija po desnoj strani u visini Th-8 iv prostora bez kontakta sa korenovima.
IV prostori lumbalnog dela kičme su bez suženja,iv diskovi signala normalnog diska bez znakova protruzije ili ekstruzije.
Medula je u celini normalnog izgleda i signala a medularni konus koji je takođe uobičajenog izgleda se završava u visini L-1 iv prostora.

 

Zaključak: delimično ispravljena osovina vratne kičme, laka dekstrokonveksna skolioza lumbalne kičme, lake spondilotične promene više na vratnom delu, protruzija dorzomedijalno C-3 i dorzolateralno desno Th-8, početno bubrenje iv diska Th-7.

 

Dr Stavrić Tomislav, specijalista radiolog

 

 

Nakon dijagnostike, razmotreno je stanje i u dogovoru lekara sa pacijentkinjom, odlučeno je da se problem bolova tretira konzervativnim putem, tj. medikamentoznom i fizikalnom terapijom.
Fizikalni tretman je odmah započet – elektroterapija, laseroterapija i obuka zaštitnim položajima (postavljanje Šancove kragne uz upotrebu anlgetika i miorelaksansa, obuka zaštitnim položajima i pokretima tela, ustajanje i sedanje u postelju) Dat je savet o položaju i ponašanju kod kuće i na radnom mestu, preporuka za korišćenje anatomskog jastuka i nešto tvrđeg ležaja. Kasnije je uključena i fonoforeza lekova putem ultrazvuka i magnetoterapija niskofrekventnim magnetnim poljem. Cilj fizikalnog tretmana bio je da se redukuju bolovi, smanji opterećenje na vratni, a i grudni segment, postigne biostimulacija i smanji upalni efekt. Cilj vežbi bio je da se maksimalno ojačaju mišići midera trupa, kako leđa, tako i stomaka, naravno i ratna muskulatura.

 

Pacijentkinja je sprovela fizikalni tretman u trajanju od dve nedelje uz konsultacije sa fizijatrom i njeno stanje se znatno popravilo,- bolovi su redukovani, a musculature vratno – ramene regije i paravertebralne musculature leđa se opustila. Pacijentkinja redovno sprovodi naučene vežbe i laganu fizičku aktivnost.