Karpal Tunel Sindrom

Pojava bolova pracena bockanjem u prva tri i po prsta i delu dlana i utrnulošću šake sa suvoćom kože ili bez nje obično ukazuje na karpal tunel sindrom. Radi se o uklještenju središnjeg ( medijalnog ) živca u kanalu ručja - karpalnom kanalu.

 

Uzrok nastanka nije poznat, ali smatra se da do pojave dovodi prenaprezanje, kod osoba koje u svom radu korite šake ( primer – dugotrajan rad na računaru ili teška fizička, ponavljana aktivnost ). Takođe razlog nastanka ovog sindroma mogu biti i pojava artritisa, odnosno stanja gde dolazi do otoka ručnih zglobova,stanja nakon preloma ručnih zglobova,  trudnoća, gojaznost, a u literature se navodi i nasledna komponenta.

 

 

Razlikuju se tri različita oblika:

Akutni - gde je razlog uglavnom trauma sa sa prelomom kostiju ručja ili distalnog dela podlakta;

Hronični - dolazi do zadebljanja retinaculum carpalisa (trauma ) i hipertrofije.

Esencijalni - gde dolazi do suženja kanala, pa pokretanje ruke u pravcu opružanja iritira medijalni nerv.

 

Dijagnozase postavlja kliničkim pregledom pomoću različitih testova ( Phalen-ov, Tinnel-ov), a ukoliko simptomi perzistiraju, potrebno je uraditi dodatnu dijagnostiku, kako bi se ispitala funkcija nerva ( elektromioneurografija ).

 

Po postavljanju dijagnoze, sprovodi se odgovarajući tretman koji može biti konzervativan – kroz primenu analgetika, vitamina, steroida, imobilizacije u odgovarajućem položaju i fizikalnog tretmana u cilju smanjenja edema samog živca koji biva komprimovan različitim priraslicama, poremećajem vaskularizacije živca ili tumefaktom unutar samog kanala. Od fizikalnih agenasa mogu se primeniti laseroterapija sa svojim atnibolnim, antiedematoznim  (protiv otoka) i antiupalnim dejstvom, različite vrste struja kako bi smanjili bolnost a i upala (elektroforeza hidrokortizona, interferentne struje), ultrazvučna terapija.

 

Ukoliko konzervativni tretman ne da rezultate i simptomi se ponavljaju i pogoršavaju i mišićna masa dlanskih mišića slabi ( hipotrofiše ), indikovana je hirurgija u cilju oslobađanja samog živca ( klasičnom incizijom ili endoskopski ) u zavisnosti od stave operatora.