Multislajsni Skener (MSCT) Grudnog Koša

Multislajsni skener je savremena dijagnostička metoda koja napotpuno bezbolan i bezbedan način, bez posebne pripreme, daje jasnu i preciznu sliku svakog organa.

 

Predstavlja brzu neškodljivu dijagnostičku metodu koja se izvodi ambulantno, a zbog svojih mogućnosti od neprocenljivog je značaja u dijagnostici svih oblasti medicine, jer se pomoću njega, u najkraćem rok upostavlja dijagnoza, počinje dalje lečenje, što doprinosi bržem i sigurnijem izlečenju.

 

 

MSCT PREGLED GRUDNOG KOŠA:

Pregled urađenaksijalnim presecima na 5mm nakon iv primene kontrasta uz MPR.
Stanje nakonHT.
Obostranoapikalno fibrozne promene.
Uepikoposteriornom segmentu levog pl.krila nepravilna mekotkivna ekspanzivnapromenaoko 55mm.
U gornjemsegmentu donjeg lobusa takođe ekspanzivna promena promera oko 50x60mmnepravilngoblika.
Pojedinačniuočeni LN u medijastinumu u aortopulmonalnom prozoru i srednji medijastinalniLNbez uvećanja.
Sklerotična aorta.
Srce nije uvećano.
U perikardnojkesi i pleuralnim kavumima nema izliva.
Na presecima kojisu urađeni kroz strukture gonjeg abdomena nema fokalnih promena atenuacije.

 

Zaključak: ekspanzivna promena u levompl.krilu apikalna, ima se utisak, je nešto veća, dok je promena u donjem lobusubez bitnijih razlika u odnosu na pregled od 23.10.2013.

 

Dr Stavrić Tomislav, radiolog

 

U našem zavodu možete osim multislajsnog skenera grudnog koša uraditi i MSCT glave, mozga, temporalne kosti,kičmenog  stuba, abdomena i male karlice, vrata, snimanje zglobova, aortografije aorte – krvnog suda.

Po završenom pregledu u našoj ustanoviodmah nakon snimanja dobijete snimke sa opisom lekara specijaliste radiologa i konsultaciju.