Magnetna Rezonanca Pregled Lumbosakralne Kičme

BOL U DONJEM DELU LEĐA

Bol u leđima može biti prouzrokovan različitim  stanjima. Jedan od uzroka može biti loše držanje koje prati umor i blaže izražena bolnost u leđima, mišićima i krstima, a znak su popuštanja leđnih mišića, pa govorimo o slabosti kičme. Takođe, bolovi mogu biti prouzrokovani degenerativnim promenamana  na međupršljenskim diskusima ali i na samim kičmenim pršljenovima ( degeneracija, pojava trnaca,…. )

 

Ono sto je veoma važno, kod prvih tegoba potreban je pregled lekara koji će na osnovu anamneze, objektivnog pregleda, dopunske dijagnostike – magnetne rezonance, uputiti pacijenta na dalje lečenje. Primer pacijenta kome je zbog perzistiranja bolova u donjem delu leđa i trnjenja duž nogu nakon intrevencije oslobađanja živca pre više godina, savetovano da ponovo uradi magnetnu rezonancu.

 

 

MR PREGLED LUMBOSAKRALNE KIČME

Pregled je uradjen SET1W i FSET2W sekvencama, sagitalnim presecima i FSET2W sekvencom, aksijalnim presecima:

Ispravljena lumbalna lordoza L/S kičme.
Pršljenska tela su normalne visine, sa izrazitim retrokorporalnim i anterokorporalnim osteofitima na pršljenskim telima L4 i L5
Na korpusima L4 i L5 prisutna je masna degeneracija a na L4 Schmorl-ova hernija. Conus medularis je normalnog položaja. 
Od korpusa L2  do S1 i.v. disci su dehidrirani.
U i.v. prostoru L2-L3 vidi se mala diskus hernija dorzomedijalno i paramedijalno obostrano bez diskoradikularne kompresije
U i.v. suženom i.v. prostoru L5-S1 postoji diskus hernija dorzomedijalno i dorzolateralno obostrano koja je obostrano u kontaktu sa neuralnim radiksima S1 ali ih ne potiskuje.
U suženom i.v. prostoru L4-L5 prisutno je stanje posle operacije D.H. Dorzolateralno levo i dorzomedijalno vidi se velika diskus hernija koja komprimuje neuralni radiks S1 levo a u kontaktu je sa neuralnim radiksom S1 desno. 
 
 
Mr sci med dr Dragutin Branković, spec. radiologije
 
 
Nakon dijagnostike, zbog promena koje su izražene u više nivoa lumbalno, pacijentu je savetovano da konsultuje fizijatra zbog odluke o daljem lečenju i eventualnom sprovođenju fizikalne terapije.