Tumorska Promena u Abdomenu Sa Sekundarnim Depozitima

MSCT ABDOMENA I KARLICE 

Pregledje urađen trofazno,  bez  i  sa i.v. aplikacijom kontrastnog sredstva. Na niskim presecima kroz plućne baze u S10 posteriorno kružna promena od 7mm. suspektna  na sekundarni depozit. Jetra je normalnog oblika, veličine i denziteta, bez fokalnih promena. Intrahepatični žučni putevi su odgovarajućeg kalibra, nalaz na holecisti je neupadljiv. Pankreas je skladnog oblika, normalne veličine i denziteta. Slezina je uobičajenog oblika i veličine, homogena.

 

Desna nadbubrežna žlezda bez promena, leva verovatno sekundarno uvećana. Oba bubrega pokazuju uredan CT nalaz. Abdominalna aorta normalnog kalibra. Ne vidi se uvećanje r.p.ly.glandula. Nema slobodne tečnosti u abdomenu. Vijuge kolona u celini su  jako dilatirane i sa nivoima, vijuge tankog creva takodje su proširene.

 

U nivou sigme suspektna infiltracija zida koja uzrokuje suženje crevnog lumena. Mokraćna bešika bez patoloških promena, nalaz na uterusu  i adneksama je neupadljiv. Ne vidi se uvećanje ly. glandula karlice. Kosti bez sekundarnih depozita. U Douglasovom špagu nema tečne kolekcije.

 

Zaključak: Nalaz najpre odgovara infiltraciji zida sigme sa dilatacijom crevnih vijuga. Suspektan mali sek. depozit u plućnoj bazi desno i sekundarni depozit u levom nadbubregu. Potrebno je javiti se u zdravstvenu ustanovu hirurgu, uraditi kolonoskopiju i CT pluća.

 

Mr. sci. med. Dr Dragutin Branković, specijalista radiologije
 
 
Pacijentkinja je na dopunsko dijagnostičko snimanje skenerom  abdomena  I male karlice upućena od strane ginekologa zbog  bolova u donjem delu stomaka I opstipacija.  Na ultrazvučnom ginekološkom pregledu uočena je promenena  zbog čega je i indikovan skener.  Na osnovu nalaza skenera, pacijentkinja je upućena na dodatni hirurški pregled, kolonoskopiju  i skener pluća.