Multislajsni Skener Abdomena - Tumorska Promena

U domu zdravlja, pacijentu starosti 60 godina, urađen je dijagnostički ultrazvuk abdomena, gde je uočena promena koju lekar nije jasno mogao da klasifikuje (dif. Dg – TU levog bubrega, treci bubreg), te je pacijent upućen na dodatno dijagnostičko snimanje.

U našoj zdravstvenoj ustanovi urađen je multislajsni skener abdomena, gde je dijagnostikovana velika ekspanzivna tumorozna formacija retroperitonealnog mekog tkiva.

 

 

MULTISLAJSNI SKENER ABDOMENA

Pregled je urađen trofazno,  bez  i  sa i.v. aplikacijom kontrastnog sredstva. Na niskim presecima kroz plućne baze tanak pleuralni izliv uz zadnji torakalni zid levo, ne vide se sekundarni depoziti u plućima.
Jetra je normalnogoblika, veličine i denziteta, bez fokalnih promena.
Intrahepatični žučni putevi su odgovarajuće širine, nalaz na holecisti je neupadljiv.
Pankreas je normalne veličine i denziteta, potisnut put anterokranijalno.
Slezina je uobičajenog oblika i veličine, homogena, potisnuta put kranijalno.
Desni bubreg i desni nadbubreg pokazuju uredan nalaz. Levi nadbubreg potisnut anteriorno.

Gaster potisnut naviše, izmedju želuca, kičmenog stuba, aorte i levog bubrega koji je potisnut naviše i lateralno, vidi se retroperitonealno veliki, mekotkivni tumor koji je najvećih dijametara u nivou levog bubrega. Najveći Tr. dijametar tumora je 80mm. i Ap. 97mm. 
U kraniokaudalnom smeru tumor se propagira od dijafragme do sakruma i utiskuje se u levi m. psoas ali se nema utisak da ga infiltriše. Tumor je nehomogene strukture, sadrži i masno tkivo, postkontrastno umereno povećava denzitet. Tumor potiskuje levu art. i venu renalis i ne infiltriše levi bubreg.
Abdominalna aorta normalnog kalibra, ne vidi se uvećanje r.p.ly.glandula, nema ascita.

 

Zaključak: Nalaz odgovara velikoj ekspanzivnoj retroperitonealnoj tumoroznoj formaciji bez sekundarnih depozita u abdomenu i u plućnim bazama. 

 

Mr.sci. med. Dr Dragutin Branković, radiolog
 
 
Nakon postavljanja dijagnoze u našoj zdravstvenoj ustanovi “MR Čukarica“, pacijent je sa nalazom upućen abdominalnom hirurgu u KC Srbije, gde ća dalje biti opserviran.